สืบค้นงานวิจัย
2558A17003011 การขยายพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์
สุมิตรา สุปินราช - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ชื่อเรื่อง: 2558A17003011 การขยายพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุมิตรา สุปินราช
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: ลำปาง
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
2558A17003011 การขยายพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2558
การขยายพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์โดยวิธีการผ่าหัว 2558A17003012 การเก็บรักษาหัวพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์ โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์ การเก็บรักษาหัวพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์ 2558A17003010 ผลของแสงและอุณหภูมิต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของว่านแสงอาทิตย์ 2558A17001003 การวิจัยและพัฒนาว่านแสงอาทิตย์เพื่อผลิตเป็นไม้ดอกการค้า การขยายพันธุ์กะเรกะร่อนอินทนนท์และนำคืนสู่ธรรมชาติ เทคโนโลยีการขยายพันธุ์รองเท้านารีฝาหอย Paphiopedilum bellatulum (Rchb.f.) ผลของระดับความเข้มข้นของสาร IBA ต่อการพัฒนาช่อดอกของว่านแสงอาทิตย์ 2558A17003009 การพัฒนาพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก