สืบค้นงานวิจัย
ศึกษาการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของพืช
จันจิรา แสงสีเหลือง - กรมพัฒนาที่ดิน
ชื่อเรื่อง: ศึกษาการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของพืช
ชื่อเรื่อง (EN): Study on utilization of biofertilizer product to increase plant growth
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: จันจิรา แสงสีเหลือง
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: จากการศึกษาการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของพืช สถานที่ทดลอง ณ โรงเรือนกระจก กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2551 โดยวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design มี 15 ตำรับ จำนวน 3 ซ้ำ ประกอบด้วยตำรับควบคุม ตำรับปุ๋ยหมัก 1 ตัน ปุ๋ยเคมี 25 กก./ไร่ ปุ๋ยหมักขยายเชื้อ พด. 12 อัตรา 100 กก./ไร่, 300 กก./ไร่ และ 500 กก./ไร่ ปุ๋ยเคมีอัตรา 25 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ยหมักขยายเชื้อ พด. 12 อัตรา 100 กก./ไร่, 300 กก./ไร่ และ 500 กก./ไร่ การคลุกเมล็ดส่วนผสมเชื้อ พด. 12 และ ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพของกรมวิชาการเกษตร (PCPR สูตร 1) จากการทดลองพบว่าการใช้ปุ๋ยหมักขยายเชื้อ พด. 12 อัตรา 300 กก./ไร่ ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีอัตรา 25 กก./ไร่ ทำให้การเจริญเติบโตของต้นข้าวโพดหวานที่ 45 วัน มีการเจริญเติบโตดีที่สุดคือ น้ำหนักแห้ง ต้น 9.06 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลางโคนต้น 1 ชม. และความสูงต้นสูงสุดคือ 83.75 ชม. การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีดินทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง ไม่แตกต่างกันแต่มีแนวโน้มปริมาณธาตุอาหารหลักหลังการทดลองมีปริมาณน้อยลง อินทรียวัตถุหลังการทดลองมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ คือ การคลุกเมล็ดด้วยผงเชื้อ พด.12 ก่อนปลูกร่วมกับปุ๋ยหมักอัตรา 300 กก./ไร่ มีปริมาณอินทรียวัตถุสูงสุด คือ 3.18 % การเปลี่ยนแปลงปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในสารเร่งพด. 12 ทั้งหมดในดิน ปริมาณจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจน จุลินทรีย์ละลายอนินทรีย์ฟอสเฟต มีแนวโน้มปริมาณหลังการทดลองลดลง ส่วนจุลินทรีย์ละลายอนินทรีย์โพแทสเชียม จุลินทรีย์สร้างสารกระตุ้นการเจริญเติบโต มีแนวโน้มปริมาณเชื้อหลังการทดลองเพิ่มขึ้น
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551-01-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมพัฒนาที่ดิน
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ศึกษาการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของพืช
กรมพัฒนาที่ดิน
30 กันยายน 2551
แบบจำลองการเจริญเติบโตของพืช: ทางเลือกใหม่เพื่อช่วยงานวิจัย แบบดั้งเดิม ผลของการใส่ปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของต้นสาคู การส่งเสริมการผลิตและการใช้ประโยชน์จากกล้วยหินในจังหวัดเพชรบูรณ์ ผลของการใช้ปุ๋ยชีวภาพขยายเชื้อจุลินทรีย์ที่ตรึงไนโตรเจน จุลินทรีย์ละลายฟอสฟอรัสและจุลินทรีย์ละลายโพแทสเซียมร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของยางพาราช่วงก่อนเปิดกรีด ผลของการเก็บรักษาไรแดงต่อการเจริญเติบโตของปลา อิทธิพลของสาร paclobutazol ต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตมันสำปะหลัง อิทธิพลของการให้น้ำและปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 ผลของปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยซิลิคอนต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของปาล์มน้ำมันผักแซมในสวนปาล์ม และข้าวที่ปลูกดินเปรี้ยวจัด ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ ผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตยางพารา

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก