สืบค้นงานวิจัย
การทดสอบหาระยะเวลา อัตราการใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมของข้าวขึ้นน้ำในนาเกษตรกร
นิวัติ เจริญศิลป์ - กรมการข้าว
ชื่อเรื่อง: การทดสอบหาระยะเวลา อัตราการใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมของข้าวขึ้นน้ำในนาเกษตรกร
ชื่อเรื่อง (EN): Optimum timing and rates of fertilizer application for floating rice in farmer fields
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: นิวัติ เจริญศิลป์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Niwat Srichareon
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2543
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2544
เอกสารแนบ: https://agkb.lib.ku.ac.th/doa/search_detail/result/328950
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมการข้าว
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การทดสอบหาระยะเวลา อัตราการใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมของข้าวขึ้นน้ำในนาเกษตรกร
กรมการข้าว
2544
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
กรมการข้าว
รูปพรรณข้าวขึ้นน้ำผลผลิตสูง รูปแบบ (prototype) ข้าวขึ้นน้ำที่ให้ผลผลิตสูง แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร โปรแกรมฐานข้อมูลแนะนำการใช้ปุ๋ย dbFRec for DOS ศึกษาการตัดใบข้าวขึ้นน้ำในนาเกษตรกร การแข่งขันระหว่างข้าวกับวัชพืชจากการใส่ปุ๋ยรองพื้นระยะเวลาต่างๆ ในนาหว่านข้าวแห้ง ความถี่ อัตราและช่วงระยะเวลาการให้น้ำสำหรับอ้อยในเขตชลประทานภาคกลาง การศึกษาผลตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนและระยะเวลาใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมของข้าวขึ้นน้ำในเขต จ.สุพรรณบุรี อัตราปุ๋ยที่เหมาะสมกับหญ้ารูซี่ที่จังหวัดชุมพร

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก