สืบค้นงานวิจัย
โครงการวิจัยเพิ่มผลผลิตผลิตข้าวสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง
จันทร์จิรา รุ่งเจริญ - สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยเพิ่มผลผลิตผลิตข้าวสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: จันทร์จิรา รุ่งเจริญ
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558-09-
เอกสารแนบ: https://research.hrdi.or.th/research/detail/101?ref=c2VhcmNoX3Jlc3VsdCZxPeC4nOC4peC4nOC4peC4tOC4leC4nOC4peC4tOC4leC4guC5ieC4suC4p+C4quC4s+C4q+C4o+C4seC4muC4iuC4uOC4oeC4iuC4meC4muC4meC4nuC4t+C5ieC4meC4l+C4teC5iOC4quC4ueC4hyZzZWFyY2hieT0mY2F0ZWdvcnk9JnN1Yl9jYXRlZ29yeT0mY2hpbGRfY2F0ZWdvcnk9JnRhcmdldF90eXBlPSZ0YXJnZXRfbmFtZT0mYnVkZ2V0X3llYXI9MjU1OA==
เผยแพร่โดย: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการวิจัยเพิ่มผลผลิตผลิตข้าวสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน)
0 กันยายน 2558
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
การผลิตอาหารสัตว์จากขยะอินทรีย์ของชุมชน ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงไก่ฟ้าและไก่เบรสบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 2 โครงการวิจัยและพัฒนาไก่เบรสเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงไก่ฟ้าและไก่เบรสบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 1 โครงการวิจัยและพัฒนาไก่ฟ้าเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง การพัฒนาศักยภาพการผลิตไก่พื้นเมืองของชุมชนบนพื้นที่สูงของจังหวัดน่าน การวิจัยการเพิ่มผลผลิตไก่พื้นเมืองบนพื้นที่สูง โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงไก่ฟ้าและไก่เบรสบนพื้นที่สูง การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตข้าวของชุมชน ตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี การจัดทำแผนพลังงานชุมชน เพื่อชุมชนสีเขียว การถ่ายทอดองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สู่ชุมชน
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก