สืบค้นงานวิจัย
แนวทางการเพิ่มมูลค่าแคนตาลูปที่ไม่ได้มาตรฐานการส่งออกในจังหวัดสระแก้ว: การพัฒนากระบวนการผลิตไซรัปแคนตาลูปที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง
พิสุทธิ หนักแน่น - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อเรื่อง: แนวทางการเพิ่มมูลค่าแคนตาลูปที่ไม่ได้มาตรฐานการส่งออกในจังหวัดสระแก้ว: การพัฒนากระบวนการผลิตไซรัปแคนตาลูปที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง
ชื่อเรื่อง (EN): Approach to Adding Value of Export Disqualified Cantaloupe from Sa Kaweo: Development of Cantaloupe Syrup with High Antioxidant
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: พิสุทธิ หนักแน่น
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ (EN): Cantaloupe has an attractive orange color and very high level of ?-carotene, giving it exceptional antioxidant properties. To enhance the nutritional properties, the application of Rapidase EX Color and Accellerase as affected by concentration of enzyme and incubation time was studied to obtain the superior properties of cantaloupe juice. Design/methodology/approach – Various concentrations of enzyme (0.25, 0.50, 0.75 and 1.0%) and incubation times (1, 2, 3, 4 and 5 h) were utilized to extract cantaloupe juice. The properties such as yield, clarity, browning intensity (BI), lightness (L*), redness (a*), pH, total phenolic content (TPC), total flavonoid content (TFC), ?-carotene, vitamin C, DPPH-radical scavenging activity (DPPH-RSA) and Ferric reducing antioxidant power (FRAP) were investigated. Findings – The utilization of Rapidase EX Color and Accellerase could improve yield, clarity, and phytochemical nutrients such as TPC, TFC, ?-carotene, vitamin C and antioxidant capacity as evaluated by DPPH-RSA and FRAP. The synergistic activities of the enzymes enhanced hydrolysis of the complex carbohydrates. A 32% increase in the amount of extracted juice were obtained after incubating with 0. 5% (w/w) of enzyme for 2 h. Practical implications – Cantaloupe juice produced by enzymatic treatment could be claimed as a source of health enhancing compounds. This work could be used as a guideline for the industry to develop high value-added functional drink from cantaloupe. Originality/value – This study evaluates for the first study on the application of Rapidase EX Color and Accellerase for improvement the phytochemical compounds in cantaloupe juice. The utilization of Rapidase EX Color and Accellerase could be successfully extracted the cantaloupe juice with biologically active ingredients containing health beneficial effects.
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
แนวทางการเพิ่มมูลค่าแคนตาลูปที่ไม่ได้มาตรฐานการส่งออกในจังหวัดสระแก้ว: การพัฒนากระบวนการผลิตไซรัปแคนตาลูปที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
30 กันยายน 2559
การศึกษาคุณสมบัติของสารต้านอนุมูลอิสระในพลอพอริส การปรับปรุงพันธุ์แคนตาลูป การใช้แสงอัลตราไวโอเลตเพื่อกระตุ้นความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระบางชนิดในต้นอ่อนทานตะวัน กิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระของดอกไม้กินได้ 15 ชนิด ในจังหวัดมหาสารคาม การวิเคราะห์สาร caffeic acid phenethyl ester (CAPE)ในสารสกัดพลอพอลิสและฤทธิ์ในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ สมบัติบางประการทางกายภาพ คุณสมบัติเคมีและสารต้านอนุมูลอิสระของใบและผลมะกิ๊ง ผลของกระบวนการทำแห้งต่อกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑ์สาหร่ายเทาน้ำอบแห้ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อลำไยแช่อิ่มอบแห้งและการนำไปใช้ประโยชน์ การศึกษาปริมาณสารฟินอลลิกส์ทั้งหมด สมบัติในการต้านอนุมูลอิสระและสารสำคัญในสารสกัดหยาบจากหนอนตายหยาก การเก็บกักสารต้านอนุมูลอิสระจากสาหร่ายเตาในรูปแบบอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนเพื่อใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก