สืบค้นงานวิจัย
ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาสับปะรด
ทวีศักดิ์ แสงอุดม - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาสับปะรด
ชื่อเรื่อง (EN): Research and Development on Pineapple
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ทวีศักดิ์ แสงอุดม
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558-09-30
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาสับปะรด
กรมวิชาการเกษตร
30 กันยายน 2558
เอกสารแนบ 1
โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องลำเลียงผลสับปะรด ชุดโครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ยางเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ชุดโครงการวิจัยและพัฒนากาแฟ ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับ ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาถั่วลิสง ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับพริก ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชหัว ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มมูลค่าผลผลิต ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพืชเศรษฐกิจเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก