สืบค้นงานวิจัย
ผลของการใช้น้ำร้อนต่อเชื้อรา Macrophomina phaseolina และความงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว
แชมซูร รอฮอมาน - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง: ผลของการใช้น้ำร้อนต่อเชื้อรา Macrophomina phaseolina และความงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว
ชื่อเรื่อง (EN): Hot Water Treatment of Mungbean Seeds: Effects on Seed-borne Macrophomina Phaseolina and on Germination
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: แชมซูร รอฮอมาน
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Shamsur Rahman
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: จากการนำเมล็ดถั่วเขียวแช่ในน้ำร้อนเพื่อกำจัดเชื้อรา Macrophomina phaseolina ที่ติดที่ติดมากับเมล็ดโดยใช้อุณหภูมิน้ำร้อนทั้งหมด 7 ระดับ ได้แก่ 50°C, 52°C, 54°C, 56°C, 58°C, 60 °C และ 62°C และแช่เมล็ดเป็นเวลานาน 10, 15 และ 20 นาที พบว่าอุณภูมิที่เหมาะสมของน้ำร้อนในการกำจัดเชื้อราได้อย่างสมบูรณ์และช่วยเพิ่มความงอกของเมล็ดให้สูงขึ้นมาก ได้แก่ ที่อุณหภูมิ 54°C นาน 20 นาที อุณหภูมิ 56°C นาน 10, 15 และ 20 นาที และที่อุณหภูมิ 58°C นาน 10 และ 15 นาที การใช้อุณหภูมิที่สูงกว่า 58 ° C นานกว่า 15 นาทีพบว่าแม้สามารถกำจัดเชื้อราได้ดี แต่ทำให้ความงอกของเมล็ดลดลงมาก อย่างไรก็ตามในการใช้น้ำร้อนกำจัดเชื้อรา M. phaseolina เพื่อมิให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับความงอกควรแนะนำให้ใช้น้ำร้อนที่อุณหภูมิ 56°C-58°C นาน 10-15 นาที
บทคัดย่อ (EN): Hot water treatment was done in mungbean seeds in order to control seed-borne Macrophomina phaseolina. Total seven different temperatures viz. 50 °C, 52 °C, 54°C, 56°C, 58°C, 60°C and 62 °C and three durations viz. 10, 15, and 20 minutes for each temperature treatment were employed. Among them, the suitable temperature and duration for best germination and complete eradication of M. phaseolina found to be 54°C for 20 minutes, 56°C for 10, 15, and 20 minutes; and 58°C for 10 and 15 minutes. After 58°C for 15 minutes duration, the germination was sharply decreased with the increasing of temperature and period although the infection did not appear any longer. However, for convenience, the recommended temperature and period for hot water treatment in order to control seed-borne M. phaseolina can be 56°C to 58°C for 10 to 15 minutes.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2543
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2544
เอกสารแนบ: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/joacmu/article/view/247002/169001
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของการใช้น้ำร้อนต่อเชื้อรา Macrophomina phaseolina และความงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2544
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ตำแหน่งและการถ่ายทอดของเชื้อรา Macrophomina phaseolina ในเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวผิวดำ เชื้อรา Macrophomina phaseolina ที่ติดมากับเมล็ดถั่วเขียวและถั่วเขียวผิวดำ : ผลต่อความงอกและการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี การผลิตน้ำเชื่อมจากข้าวเหนียวด้วยรา ผลตกค้างของสารเคมีพ่นให้ต้นแห้งและผลกระทบต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว พันธุ์แอสเตอร์ที่เหมาะสมในการผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลของปุ๋ยแคลเซียมซิลิเกตต่อการกระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธุ์และการผลิตกล้าเมล่อน สารสกัดอย่างหยาบของพืชสมุนไพรบางชนิดที่มีฤทธิ์ต้านการเจริญของเชื้อรา การใช้สารบราสสิโนสเตียรอยด์ในการพัฒนาผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว เชื้อรา Macrophomina phaseolina ที่ติดมากับเมล็ดถั่วเขียว: ผลที่มีต่อความมีชีวิต ความแข็งแรง และความสามารถในการเก็บรักษา การผลิตสปอร์ของเชื้อราโดยใช้วิธีการเลี้ยงในอาหารเหลว

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก