สืบค้นงานวิจัย
เปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองฤดูแล้งของเกษตรกรในและนอกโครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดถั่วเหลือง เขตอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
นิกร พรหมแก้ว - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: เปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองฤดูแล้งของเกษตรกรในและนอกโครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดถั่วเหลือง เขตอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: นิกร พรหมแก้ว
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ เปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยี ความรู้ และผลผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกรสองกลุ่ม หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่เป็นปัจจัยหลักห้ากลุ่มกับการใช้เทคโนโลยี และศึกษาหาตัวแปรอิสระเพื่อทำนายตัวแปรตามคือการใช้เทคโนโลยี ความรู้ และผลผลิตถัวเหลือง ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ เกษตรกรทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างในเรื่องความรู้และผลผลิต ผลการวิเคราะห์หาตัวทำนายที่มีต่อตัวแปรตามของเกษตรกรในโครงการพบว่า รายได้จากถั่วเหลืองและจำนวนแรงงานอธิบายการใช้เทคโนโลยีได้ 6% เกษตรกรพบเจ้าหน้าที่ทำนายความรู้ได้ 3.5% ส่วนพื้นที่ปลูกถั่วและการดูโทรทัศน์รายการเกษตร ร่วมทำนายผลผลิตได้ 34.6% สำหรับเกษตรกรนอกโครงการนั้นพบว่า ต้นทุนการผลิต รายได้จากถั่วและเจ้าหน้าที่พบเกษตรกร ร่วมทำนายการใช้เทคโนโลยี 12.8% เกษตรกรพบเจ้าหน้าที่สามารถอธิบายตัวแปรตามเรื่องความรู้ได้ 4.9% สำหรับตัวแปรตามเรื่องผลผลิตถูกทำนายโดยตัวแปรอิสระ 3 ตัวคือ พื้นที่ปลูกถั่ว รายได้จากถั่ว และการอ่านเอกสารทางการเกษตร ซึ่งสามารถอธิบายได้ 46.7% เมื่อการศึกษาเกษตรกรทั้งหมดพบว่า ต้นทุนการผลิตถั่วทำนายการใช้เทคโนโลยีได้ 5.6% เจ้าหน้าที่พบเกษตรกร ผลผลิตและเกษตรกรพบเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำนายความรู้ได้ 16.3% นอกจากนี้ตัวแปรอิสระ 5 ตัว ร่วมกันทำนายผลผลิตถั่วเหลืองได้ 60.6% ตัวแปรเหล่านี้คือ เจ้าหน้าที่พบเกษตรกร รายได้จากถั่ว พื้นที่ปลูกถั่ว การอ่านเอกสารคำแนะนำ และเกษตรกรพบเจ้าหน้าที่
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: ม.ป.ป.
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: ม.ป.ป.
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: จังหวัดลำปาง
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
เปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองฤดูแล้งของเกษตรกรในและนอกโครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดถั่วเหลือง เขตอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
กรมส่งเสริมการเกษตร
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
การใช้เทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองฤดูแล้งของสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกถั่วเหลือง ปี 2546/2547 อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู สภาพการผลิตถั่วเหลืองฤดูแล้งของเกษตรกรอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2546/2547 การใช้เทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี ความต้องการการส่งเสริมการผลิตถั่วเหลืองในฤดูแล้งของเกษตรกรในอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น การใช้เทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2547 สภาพการผลิตถั่วเหลืองฤดูแล้งของเกษตรกรตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองฤดูแล้งของเกษตรกรอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ปีเพาะปลูก 2546/2547 โครงการวิจัยศึกษาเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลือง ความคิดเห็นของเกษตรกรในจังหวัดลำปางที่มีต่อการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ถั่วเหลืองฤดูแล้ง การใช้เทคโนโลยีการผลิตสับปะรดบริโภคผลสดของเกษตรกร

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก