สืบค้นงานวิจัย
ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาแข้งไก่(Megalaspis cordyla (Linnaeus,1758)) ในอ่าวไทย
นิรชา สองแก้ว, จักรพัณน์ ปิ่นพุทธศิลป์, ชุมโชค สิงหราชัย, บัณฑิต ยังพลขันธ์ - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาแข้งไก่(Megalaspis cordyla (Linnaeus,1758)) ในอ่าวไทย
ชื่อเรื่อง (EN): Reproductive Biology of Torpedo scad Megalaspis cordyla (Linnaeus,1758) in the Gulf of Thailand
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุ์ปลาแข้งไก่ (Megalaspis cordyla (Linnaeus,1758)) ในอ่าวไทย ได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคมปี 2550 โดยเก็บรวบรวมตัวอย่างจากเครื่องมืออวนล้อมจับ อวนลาก อวนครอบปลากะตัก และอวนลอย ที่นำสัตว์น้ำมาขึ้นท่าเทียบเรือประมงบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดตราดถึงจังหวัดสงขลา พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างความยาวส้อมหาง (FL) กับน้ำหนักตัว (W) ของปลาแข้งไก่รวมเพศอยู่ในรูปสมการ W = 0.01317FL3.0145 (ความยาวส้อมหาง 7.10-31.20 เซนติเมตร) เพศผู้อยู่ในรูปสมการ W = 0.00895FL3.1405 (ความยาวส้อมหาง 14.50 - 31.20 เซนติเมตร) และเพศเมียอยู่ในรูปสมการ W = 0.00905FL3.1356 (ความยาวส้อมหาง 15.10 - 31.00เซนติเมตร) ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวส้อมหางกับน้ำหนักตัวระหว่างเพศผู้กับเพศเมียของปลาแข้งไก่พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (P0.05)
บทคัดย่อ (EN): Reproductive biology of torpedo scad (Megalaspis cordyla (Linnaeus,1758)) was studied in the Gulf of Thailand during January to December 2007. The samples were collected from purse seiners, trawlers, anchovy falling nets and gill nets, which landed fish at fishing port along Trat province to Songkhla province. The result showed that the relationship equation between fork length (FL) and body weight (W) of the total fish, male and female fish were W = 0.01317 FL3.0145 (FL 7.10-31.20 centimeter), W = 0.00895FL3.1405(FL 14.50 - 31.20 centimeter) and W = 0.00905FL3.1356 (FL 15.10 - 31.00 centimeter ), respectively. The length–weight relationship were significantly different between male and female fish (P0.05).
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2549-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาแข้งไก่(Megalaspis cordyla (Linnaeus,1758)) ในอ่าวไทย
กรมประมง
30 กันยายน 2551
กรมประมง
ชีววิทยาสืบพันธุ์ของปลาทูในบริเวณอ่าวไทยตอนใน ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาแข้งไก่ชนิด (Megalaspis cordyla (Linnaeus,1758)) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย ชีววิทยาการสืบพันธุ์ปลาปากคมหางจุด Saurida undosquamis (Richardson, 1848) ในอ่าวไทย ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาสีกุนตาโต (Selar crumenopthalmus Bloch, 1793)) ในอ่าวไทย ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาสีกุนตาโต (Selar crumenopthalmus Bloch, 1793)) ในอ่าวไทย ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาทูแขกครีบยาว Decapterus maruadsi (Temminck & Schlegel, 1843) ในอ่าวไทย ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหมึกกล้วยชนิด Photololigo duvaucelii (d’Orbigny, 1835) และ P. chinensis (Gray, 1849) บริเวณอ่าวไทย ชีววิทยาปลาข้างเหลืองชนิด Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833) ในอ่าวไทย การประมงและวิถีตลาดปลาปักเป้าในอ่าวไทย แบบจำลองทางเศรษฐกิจ-ชีววิทยาเพื่อการจัดการประมงปลาทูบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตก

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก