สืบค้นงานวิจัย
การทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาที่เก็บไข่ไหมในห้องเย็นกับเปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่ไหม
ดารา หาญกิจจานุรักษ์ - กรมหม่อนไหม
ชื่อเรื่อง: การทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาที่เก็บไข่ไหมในห้องเย็นกับเปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่ไหม
ชื่อเรื่อง (EN): Experiment on the Relations Between the Hatchability and the Length of Refrigerated Terms
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ดารา หาญกิจจานุรักษ์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: จากการทดลองพบว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บไข่ไหมแบบ Hibernated ของแต่ละพันธุ์ พันธุ์ K1xT…
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2519
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2520
เอกสารแนบ: https://qsds.go.th/newosrd/wp-content/uploads/sites/115/2019/02/2520_25.pdf
เผยแพร่โดย: กรมหม่อนไหม
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาที่เก็บไข่ไหมในห้องเย็นกับเปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่ไหม
กรมหม่อนไหม
2520
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
กรมหม่อนไหม
การทดลองหาเปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่ไหมที่เก็บไว้ในห้องเย็นในช่วงระยะเวลาต่างกัน การทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาที่เก็บไข่ไหมในห้องเย็นกับเปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่ไหมโดยไม่ต้องฟักเทียม การเปรียบเทียบการฟักออกเป็นตัวของไข่ไหมชนิด Reshin โดยการใช้วิธีการเก็บรักษาที่ต่างกัน การทดลองหาเปอร์เซนต์การฟักออกของไข่ไหมที่เก็บไว้ในห้องเย็นในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาการเก็บไข่ไหม 5 °C และเวลาในการจุ่มกรดของไข่ไหมชนิด Reishin ผลการเก็บไข่ไหมในห้องเย็นก่อนฟักเทียมแบบฟักทันที ความสัมพันธ์ของช่วงเวลาการเก็บไข่ไหมพันธุ์ลูกผสมระหว่างพันธุ์ไทยกับต่างประเทศหลังจากแม่ผีเสื้อวางไข่เสร็จกับจำนวนวันที่เก็บไข่ไหมในตู้เย็นซึ่งทำให้เปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่ไหมสูงสุด การทดลองฟักเทียมไข่ไหมหลังจากที่เก็บ 5 ° ซ ในช่วงระยะสั้น ผลของการขนส่งไข่ไหมในเวลาต่างกันต่อการเลี้ยงและผลผลิตรังไหม การศึกษาการเจริญเติบโตของตัวอ่อนในไข่ไหมชนิดฟักทันทีและหลังจากเก็บในห้องเย็นระยะเวลาหนึ่งสำหรับพันธุ์ K1 และ K8
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก