สืบค้นงานวิจัย
อิทธิพลของอายุการตัดและพันธุ์ที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของหญ้าแห้ง
อานุภาพ เส็งสาย - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของอายุการตัดและพันธุ์ที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของหญ้าแห้ง
ชื่อเรื่อง (EN): Effects of Cutting Interval and Grass Species on Yield and Quality of Hay
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อานุภาพ เส็งสาย
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Arnuphab Sengsai
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2549
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2550
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กองอาหารสัตว์
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
อิทธิพลของอายุการตัดและพันธุ์ที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของหญ้าแห้ง
กองอาหารสัตว์
2550
เอกสารแนบ 1
กรมปศุสัตว์
ผลการทดสอบผลผลิตหญ้าและถั่ว สถานีพืชอาหารสัตว์ลำปาง ผลของระดับอุณหภูมิในการอบต่อระยะเวลาการแห้งและคุณภาพของพืชอาหารสัตว์ อิทธิพลของระยะปลูกและอายุการตัดต่อผลผลิตหญ้ากินนีสีม่วง การประเมินคุณค่าทางโภชนะของหญ้าแห้งที่ระยะเวลาการเก็บรักษาต่างกัน 2 ระยะเวลาการเก็บรักษาที่มีผลต่อคุณภาพของหญ้าซีตาเรียแห้ง การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ากินนีสีม่วง (2) ผลของระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ากินนีมีสม่วงในชุดดินโพนพิสัย การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ากินนีสีม่วง(1)ผลของระยะปลูกที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดหญ้ากินนีสีม่วงในขุดดินโพนพิสัย การทดสอบการปรับตัวของหญ้า Brachiaria ลูกผสม 1. ผลผลิต และคุณภาพพืชอาหารสัตว์ ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดของหญ้ามูลาโต้1มูลาโต้2และหญ้ารูซี่ ปลูกที่อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา การจัดการสวนส้มโอเพื่อผลิตส้มโอคุณภาพสำหรับส่งออก การจัดการสวนส้มโอเพื่อผลิตส้มโอคุณภาพสำหรับส่งออก การประเมินคุณค่าทางโภชนะของหญ้าแห้ง ที่ระยะเวลาการเก็บรักษาต่างกัน (3)ระยะเวลาการเก็บรักษาที่มีต่อคุณภาพของหญ้ากินนีสีม่วงแห้ง

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก