สืบค้นงานวิจัย
การทดลองฟักเทียมไข่ไหมหลังจากที่เก็บ 5 ° ซ ในช่วงระยะสั้น
พีระพงศ์ เชาวน์เสฏฐกุล - กรมหม่อนไหม
ชื่อเรื่อง: การทดลองฟักเทียมไข่ไหมหลังจากที่เก็บ 5 ° ซ ในช่วงระยะสั้น
ชื่อเรื่อง (EN): Experiment on Artificial Hatching Acid Treatment after Short Time Chilling
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: พีระพงศ์ เชาวน์เสฏฐกุล
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: จากการทดลองทั้ง 4 ครั้ง การทดลองจะเห็นได้ว่าการเก็บไข่ไหมที่ 25 °ซ. 25-30 ชั่วโมง แล้วจึงนำไปเก็บไว้ที่ 5 °ซ. 35-40 วัน แล้วนำออกมาฟักเทียม ผลของการฟักออกเป็นตัวของไข่ไหมสูงสุดสองวันนั้น จะได้เปอร์เซนต์การฟักออกเป็นตัวสูงเหมาะที่จะนำมาปฏิบัติได้
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2522
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2523
เอกสารแนบ: https://qsds.go.th/newosrd/wp-content/uploads/sites/115/2021/08/2523-16.pdf
เผยแพร่โดย: กรมหม่อนไหม
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การทดลองฟักเทียมไข่ไหมหลังจากที่เก็บ 5 ° ซ ในช่วงระยะสั้น
กรมหม่อนไหม
2523
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
กรมหม่อนไหม
การทดลองฟักเทียมไข่ไหมหลังจากเก็บที่ 5 °ซ ในช่วงระยะเวลาสั้น ศึกษาช่วงระยะเวลาที่เก็บไข่ไหม 5 องศาเซลเซียสหลังจากฟักเทียม แบบ Sokushine ของไข่ไหมชนิดบรรจุกล่อง การทดลองหาเปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่ไหมที่เก็บไว้ในห้องเย็นในช่วงระยะเวลาต่างกัน การทดสอบการปรับเทคโนโลยีการเก็บรักษาและการฟักเทียมไข่ไหม การทดลองหาเปอร์เซนต์การฟักออกของไข่ไหมที่เก็บไว้ในห้องเย็นในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน การศึกษาวิธีเตรียมน้ำร้อนโดยเครื่องทำความร้อนในการฟักเทียมไข่ไหม การศึกษาช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการวางไข่ไหมพันธุ์ไทย การทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาที่เก็บไข่ไหมในห้องเย็นกับเปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่ไหมโดยไม่ต้องฟักเทียม ศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บไข่ไหมให้ได้นาน ก่อนการฟักเทียมแบบฟักทันที การศึกษาหาระยะเวลาในการเก็บรักษาไข่ไหมในช่วงเวลาต่างๆ กัน หลังจากฟักเทียมไข่ไหมแบบฟักทันที
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก