สืบค้นงานวิจัย
โครงการนำร่องทดสอบสรออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรไทยที่สามารถพัฒนาไปเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ ภายใต้โครงการเวชนคร (Medicopolis)
รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ วระนุช - มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อเรื่อง: โครงการนำร่องทดสอบสรออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรไทยที่สามารถพัฒนาไปเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ ภายใต้โครงการเวชนคร (Medicopolis)
ชื่อเรื่อง (EN): A pilot project to test the bioactivity of Thai herbs that can be developed into drugs or health care products. Under the Vejnakorn project (Medicopolis)
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ วระนุช
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: โครงการนำร่องทดสอบสรออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรไทยที่สามารถพัฒนาไปเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ ภายใต้โครงการเวชนคร (Medicopolis)
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2561-12-11
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2561-12-11
เอกสารแนบ: https://stdb.mhesi.go.th/research/94892
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยนเรศวร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการนำร่องทดสอบสรออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรไทยที่สามารถพัฒนาไปเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ ภายใต้โครงการเวชนคร (Medicopolis)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
11 ธันวาคม 2561
เอกสารแนบ 1
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรและยาอมสมุนไพร โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระตุ้นการเจริญของเส้นผมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเหงือกปลาหมอ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ปริญญาเอก - น.ส.ฐิติยา ลือตระกูล โครงการสร้างผู้ประกอบการและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูปบำรุงสุขภาพจากข้าวไรซ์เบอรี่ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโท - น.ส. ปราณปริยา พุทธเนตร โครงการวิจัยและพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ และจัดการเรียนการสอน MOOC "รายวิชาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" ความยากจนและการกระจายรายได้ของเกษตรกรในศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ปี พ.ศ. 2548 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอกผสมและทดสอบอายุการเก็บรักษา โครงการพัฒนาถ่านชีวมวลจากเปลือกลูกยางพาราในระบบอัดเย็น โครงการสุขภาพกายและจิตใจต่อการปั่นจักรยานเปรียบเทียบกับการเดินของนิสิตที่มีภาวะน้ำหนักเกิน

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก