สืบค้นงานวิจัย
ตำแหน่งและการถ่ายทอดของเชื้อรา Macrophomina phaseolina ในเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวผิวดำ
แซมซูร รอฮอมาน - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง: ตำแหน่งและการถ่ายทอดของเชื้อรา Macrophomina phaseolina ในเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวผิวดำ
ชื่อเรื่อง (EN): Location and Transmission of Macrophomina phaseolina in Blackgram Seeds
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: แซมซูร รอฮอมาน
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Shamsur Rahman
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ทำการศึกษาหาตำแหน่งของเชื้อรา Macrophomina phasiolina ในส่วนประกอบของเมล็ดและการถ่ายทอดเชื้อราจากเมล็ดสู่ต้นกล้าในเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวผิวดำ เชื้อรา Macrophomina phasiolina พบเฉพาะบนส่วนของเปลือกเมล็ด โดยไม่พบบนส่วนอื่น ๆ เช่น ใบเลี้ยง รากอ่อนและยอดอ่อน จากการศึกษาการถ่ายทอดเชื้อโดยวิธีเพาะบนกระดาษชื้นและหลอดอาหาร พบว่าเชื้อรานี้ทำให้ความงอกของเมล็ดลดลง และเกิดแผลสีน้ำตาลที่รากอ่อน และจากการศึกษาโดยวิธีเพาะในดินและทราย เชื้อราทำให้ต้นกล้าตายก่อนงอก ในกรณีที่ต้นกล้าสามารถเจริญได้ เชื้อราเข้าทำลายลำต้นและใบเลี้ยง แต่ต่อมาเกิดการตายทั้งต้น ในลักษณะของโรคเน่าคอดินและโคนเน่า เมล็ดบางส่วนสามารถงอกเป็นต้นกล้าปกติได้ แต่หลังจากนั้น 3 สัปดาห์ ต้นเหล่านี้จะตายและมีการสร้างเม็ด sclerotium และโครงสร้าง pycnidium มากมายเจริญอยู่
บทคัดย่อ (EN): Experiments were undertaken on Location detection in seed components and seed to seedling transmission of Macrophomina phaseolina in blackgram sceds. Macrophomina phaseolina was detected only in the seed coat of blackgram while other seed components like cotyledon, radicle and plumule did not show the presence of this pathogen. In seed transmission study, according to blotter and test tube agar method, restricted germination and production of blemished radicle were found. Soil and sand methods showed remarkable pre-emergence mortality. In some cases, seeds produced seedlings with infected stem and cotyledon, which led to the death of whole plant in the form of damping-off and collar rot eventually. Few seeds were able to emerge giving rise to apparently healthy seedlings, but within about three weeks, they ultimately died producing numerous sclerotia and pycnidia on the dead plants.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2541
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2542
เอกสารแนบ: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/joacmu/article/view/247285/169153
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ตำแหน่งและการถ่ายทอดของเชื้อรา Macrophomina phaseolina ในเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวผิวดำ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2542
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เชื้อรา Macrophomina phaseolina ที่ติดมากับเมล็ดถั่วเขียว: ผลที่มีต่อความมีชีวิต ความแข็งแรง และความสามารถในการเก็บรักษา เชื้อราที่ติดมากับเมล็ดข้าวพันธุ์บาสมาติ และการควบคุมเชื้อ เชื้อรา Macrophomina phaseolina ที่ติดมากับเมล็ดถั่วเขียวและถั่วเขียวผิวดำ : ผลต่อความงอกและการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี ถั่วเขียวผิวดำสายพันธุ์ดีเด่นเพื่อขนาดเมล็ดใหญ่ : L3-8 ผลของการใช้น้ำร้อนต่อเชื้อรา Macrophomina phaseolina และความงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว การผลิตน้ำเชื่อมจากข้าวเหนียวด้วยรา ผลตกค้างของสารเคมีพ่นให้ต้นแห้งและผลกระทบต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว พันธุ์แอสเตอร์ที่เหมาะสมในการผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความสัมพันธ์ระหว่าง Macrophomina Phaseoli และ Mcloi dogyne javanica ต่อโรคโคนเน่าดำของถั่วเขียว สารสกัดอย่างหยาบของพืชสมุนไพรบางชนิดที่มีฤทธิ์ต้านการเจริญของเชื้อรา

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก