สืบค้นงานวิจัย
การเพิ่มระดับความต้านทานต่อโรคไหม้ในพันธุ์ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก 1 โดยใช้โมเลกุลเครื่องหมาย
อภิชาต เนินพลับ - กรมการข้าว
ชื่อเรื่อง: การเพิ่มระดับความต้านทานต่อโรคไหม้ในพันธุ์ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก 1 โดยใช้โมเลกุลเครื่องหมาย
ชื่อเรื่อง (EN): Increasing blast resistance in HPSL 1 using marker assisted selection
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อภิชาต เนินพลับ
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Apichart Noenplab
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: โรคไหม้เป็นโรคที่สำคัญที่สุดโรคหนึ่งของข้าวที่สามารถทำความเสียหายต่อผลผลิตได้อย่างรุนแรง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ต้านทานต่อโรคไหม้ โดยเฉพาะในกลุ่มข้าวมีคุณภาพการหุงต้มเหมือนข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก 1 เป็นหนึ่งในกลุ่มนี้ที่คุณภาพใกล้เคียงกับข้าวขาวดอกมะลิ 105 เว้นแต่อายุการเก็บเกี่ยวหนักกว่าเล็กน้อย ในปัจจุบันได้มีการนำโมเลกุลเครื่องหมายเข้ามาใช้คัดเลือกข้าวพันธุ์ผสม โดยการพัฒนา primer ที่ link กับ gene หรือ QTLs ที่ต้านทานต่อโรคไหม้มาช่วยคัดเลือก ทำให้ประสิทธิภาพที่จะได้ข้าวพันธุ์ผสมสูงขึ้น การทดลองนี้ได้เริ่มผสมพันธุ์ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก 1 กับ donor คือ P280-2 และ P280-5 ที่มียีนความต้านทานโรคไหม้ตั้งอยู่บนโครโมโซมคู่ที่ 1 2 11 และ 12 link กับ primer RM212 RM319 RM208 RM144 RM224 RM179 ซึ่งเป็น simple sequence repeat (SSR) เมื่อคัดเลือกลูกผสมแล้วนำไปผสมกลับ (back cross) ไปหาข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก 1 แล้วใช้การเร่งอายุข้าว (Rapid Generation Advance, RGA) มาช่วยเร่งให้ข้าวออกดอกเร็วขึ้น จนถึงการผสมกลับชั่วที่ 3-4 และคัดเลือกต่อโดยใช้โมเลกุลเครื่องหมายจนได้ลักษณะการเป็นพันธุ์แท้ในตำแหน่งที่คัดเลือกได้จำนวน 11 สายพันธุ์ นำสายพันธุ์ที่คัดเลือกได้เข้าเปรียบเทียบผลผลิตข้าวภายในสถานี พบว่าทุกสายพันธุ์ที่พัฒนาได้มีความต้านทานต่อโรคไหม้เพิ่มมากขึ้น ส่วนคุณภาพทางเคมี ความหอม เหมือนกับพันธุ์ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก 1 และคุณภาพทางกายภาพของบางสายพันธุ์เหมือนกับข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก 1
บทคัดย่อ (EN): Rice blast is a one of the most important rice disease. It could cause severe yield damage. Therefore, it is vital for rice improvement aiming for blast resistance especially for those containing as good cooking quality as Khao Dawk Mali 105 (KDML105); Khao’ Jao Hawm Phitsanulok 1 (HPSL1) belongs to this group except a slightly longer maturity than that of KDML105. Nowadays, molecular technology has been used for a greater efficiency in selection through a marker assisted selection. DNA primers specific to gene(s) or QTLs related to rice blast defense mechanism were developed. In this study, a cross between HPSL1 and two donors; P280-2 and P280-5 was carried out. These donors contain blast resistance genes on chromosome 1, 2, 11 and 12 identified by 6 specific primers i.e. RM212, RM319, RM208, RM144 RM224 and RM179, functioning as the simple sequence repeated (SSR) type marker. Population selected was back-crossed to HPSL1 3-4 time using Rapid Generation Advance (RGA) method to enhance faster flowering, afterwhich marker assisted selection was used to look for pure line(s) harboring targeted gene. This resulted in 11 pure lines being evaluate in the intra-station yield trials. All test lines showed the increase in blast resistance while retaining the same chemical quality and aroma as HPSL1. Only some line had similar physical properties as HPSL1.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: ม.ป.ป.
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: ม.ป.ป.
เอกสารแนบ: https://agkb.lib.ku.ac.th/rd/search_detail/result/328838
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมการข้าว
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การเพิ่มระดับความต้านทานต่อโรคไหม้ในพันธุ์ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก 1 โดยใช้โมเลกุลเครื่องหมาย
กรมการข้าว
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
เอกสารแนบ 1
กรมการข้าว
การยับยั้งการเพิ่มจำนวนไวรัสนิวคลีโอโพลีฮีโดร (NPV) ของไหม โดยใช้ double-strand RNA interference การพัฒนากระบวนการต้นแบบในการทดสอบพันธุ์ข้าวลูกผสม การพัฒนาข้าวพันธุ์บางแตนให้ต้านทานโรคไหม้แบบผสมกลับโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล การพัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียวต้านทานโรคไหม้โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก การศึกษาสาเหตุของความต้านทานของพันธุ์ข้าวต่อหนอนกอแถบลายสีม่วง Chilo polychrysus (Meyrick) การใช้รังสีแกมมาเพื่อเพิ่มผลผลิตของไหมพันธุ์ไทย การพัฒนาพันธุ์ข้าวกข6 สายพันธุ์คล้าย ให้ต้านทานโรคไหม้ และทนเค็ม การปรับปรุงพันธุ์ข้าวนาชลประทานโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 ให้ต้นเตี้ยโดยวิธีปรับปรุงพันธุ์แบบผสมกลับโดยใช้โมเลกุลเครื่องหมายช่วยในการคัดเลือก การปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้ทนเค็ม ทนแล้ง และต้านทานโรคไหม้โดยวิธีผสมกลับ และใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก