สืบค้นงานวิจัย
โครงการย่อยที่ 3 :โครงการศึกษาวิจัยการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เฮมพ์และแนวทางการใช้ประโยชน์จากเมล็ด
แสงทิวา สุริยงค์ - สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ชื่อเรื่อง: โครงการย่อยที่ 3 :โครงการศึกษาวิจัยการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เฮมพ์และแนวทางการใช้ประโยชน์จากเมล็ด
ชื่อเรื่อง (EN): Subproject 3: Study and Development on Seed Storage and Grain Use Guidelines in Hemp
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: แสงทิวา สุริยงค์
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: โครงการศึกษาวิจัยการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เฮมพ์และแนวทางการใช้ประโยชน์จากเมล็ด มีวัตถุประสงค์ของการดำเนิน เพื่อศึกษาวิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์(ทดสอบต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2553) เพื่อให้ครบตามกระบวนการศึกษาวิจัยและเป็นปีสุดท้าย และศึกษาวิจัยเพี่มเติมในการเปรียบเทียบวิธีการลดความชื้นเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ที่เหมาะสม ผลการดำเนินงานทดลองเก็บรักษาพบว่าเมล็ดเฮมพ์ทั้ง 4 สายพันธุ์ (V50, ห้วยหอย แม่สาใหม่ และห้วยหอย) ที่เก็บรักษาในถุงอลูมินัมฟรอยด์ปิดสนิทมีความชื้นไม่เปลี่ยนแปลงและยังคงรักษาความงอกและความแข็งแรงไว้ได้มากกว่า 80% ซึ่งในสภาพดังกล่าวหากเมล็ดมีความชื้นต่ำ (น้อยกว่า 6.5%) และมีความงอกก่อนเริ่มเก็บรักษาสูงก็สามารถเก็บรักษาในสภาพอุณหภูมิห้องได้นานถึง 11-เดือนโดยที่ความงอกไม่เปลี่ยนแปลง ผลการดำเนินงานทดลองเปรียบเทียบวิธีการลดความชื้น พบว่าการเก็บเกี่ยวเฮมพ์ขณะเมล็ดสุกแก่ 50% แล้วตากลดความชื้นบนเต๊นท์ผ้าใบวางบนพื้นและตากแดดทันทีมีผลให้ความชื้นลดลงต่ำกว่าการตากบนตะแกรงโปร่งยกพื้นและผึ่งไว้ในร่มก่อนตากแดด แต่มีผลให้สายพันธุ์ V50 เกิดเมล็ดเขียวและย่น (20-22เปอร์เซ็นต์) มากกว่าวิธีการอื่น อีกทั้งเมล็ดที่ได้มีความงอกและความแข็งแรงต่ำกว่าวิธีอื่น และภายหลังเก็บรักษาเมล็ดมีความงอกและความแข็งแรงลดลงในเดือนที่ 4 แต่การลดความชื้นทุกวิธีไม่มีผลต่อการเกิดเมล็ดเขียวและย่นรวมถึงความงอกของสายพันธุ์แม่สาใหม่หลังลดความชื้นและเก็บรักษานาน 4 เดือน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2554-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการย่อยที่ 3 :โครงการศึกษาวิจัยการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เฮมพ์และแนวทางการใช้ประโยชน์จากเมล็ด
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
30 กันยายน 2554
โครงการย่อยที่ 6 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์เฮมพ์สายพันธุ์ THC ต่ำ โครงการย่อย 8 : การศึกษาวิจัยการรักษาเชื้อพันธุ์และขยายเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ที่มีปริมาณสาร THC ต่ำ โครงการย่อย 4: โครงการศึกษาวิจัยและทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์เฮมพ์ ผลของขนาดเมล็ดที่มีต่อความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วแลปแลป โครงการย่อย 2: โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเมล็ดหญ้ากัมบ้า (3) ผลของวิธีการเก็บรักษาที่มีต่อ คุณภาพเมล็ด โครงการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility study) ของผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ โครงการย่อยที่ 2 : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสีย้อมสำหรับเส้นใยเฮมพ์ ความสามารถในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมที่สัมพันธ์ กับคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดหวาน การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก