สืบค้นงานวิจัย
การสังเคราะห์งานวิจัยขนาดเล็กและขนาดกลางเรื่องยางพาราเพื่อสนับสนุนการสร้างนักวิจัยรองรับอุตสาหกรรมยางพารา
พายับ นามประเสริฐ - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ชื่อเรื่อง: การสังเคราะห์งานวิจัยขนาดเล็กและขนาดกลางเรื่องยางพาราเพื่อสนับสนุนการสร้างนักวิจัยรองรับอุตสาหกรรมยางพารา
ชื่อเรื่อง (EN): Synthesis of Small and Medium-size Project on Rubber to increase researcher for rubber Industry
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: พายับ นามประเสริฐ
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
ชื่อแหล่งทุน: ประกาศทุนเพื่อปิดโครงการ ปี 2555 (ยางพารา)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2556
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2555
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยพื้นฐาน
เผยแพร่โดย: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การสังเคราะห์งานวิจัยขนาดเล็กและขนาดกลางเรื่องยางพาราเพื่อสนับสนุนการสร้างนักวิจัยรองรับอุตสาหกรรมยางพารา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
2556
กลุ่มวิจัยยางพารา โครงการศึกษาสถานภาพการใช้เทคโนโลยีแก็สซิฟิเคชันสำหรับ ผลิตความร้อนและไฟฟ้าในระดับอุตสาหกรรม ชุมชน หรือ วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดเล็กของประเทศไทย การศึกษาเบื้องต้นในการส่งถ่ายยีนเข้าสู่ยางพาราด้วยเทคนิค Agrobacterium transformation การยับยั้งอย่างจำเพาะเจาะจงต่อการแสดงออกของยีน Rubber Elongation Factor (REF) ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรตีนก่อภูมิแพ้ในยางพาราด้วยเทคโนโลยีแอนติเซน การเก็บรักษาคัพภะยางพาราในสภาพอุณหภูมิต่ำในหลอดทดลอง อุตสาหกรรมอาหารไทย ปลอดภัยเชื่อถือได้ การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อการประหยัดพลังงานและคาร์บอนไดออกไซด์ สำหรับประเทศไทยและภาคอุตสาหกรรม โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การพัฒนานักวิจัยเพื่อผลิตงานวิจัยยางพาราที่มีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ที่ตั้งอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศไทย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก