สืบค้นงานวิจัย
การผลิตเส้นด้ายยางด้วยเครื่องต้นแบบ
วิภาวี พัฒนกุล - การยางแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง: การผลิตเส้นด้ายยางด้วยเครื่องต้นแบบ
ชื่อเรื่อง (EN): Extruded Latex Thread Production by Pilot Model Machine
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วิภาวี พัฒนกุล
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การผลิตเส้นด้ายยางโดยใช้เทคนิคการอัดน้ำยางที่ผสมสารไวต่อความร้อน (heat-sensitive agent) ผ่านหัวแม่แบบแล้วทำให้น้ำยางขึ้นรูปเป็นเจลเส้นด้ายยางเมื่อได้รับความร้อนจากแม่แบบ แทนการขึ้นรูปน้ำยางด้วยการใช้กรด แม่แบบเส้นด้ายยางที่พัฒนาขึ้นมามีเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นด้ายยาง 3 ขนาด คือ 1, 2 และ 3 มิลลิเมตร สภาวะเบื้องต้นสำหรับผลิตเส้นด้ายยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 และ 3 มิลลิเมตร ด้วยเครื่องต้นแบบ ใช้สารไวต่อความร้อนพอลิไวนิลเมทิลอีเทอร์เข้มข้น 10 % จำนวน 4 ส่วนต่อยาง 100 ส่วน อุณหภูมิเย็นและร้อนของแม่แบบ 25 และ 50 องศาเซลเซียส ตามลำดับ ได้เจลเส้นด้ายยางต่อเนื่อง แล้วอบเจลเส้นด้ายยางให้คงรูปที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที การผสม 50% แคลเซียมคาร์บอเนตเพื่อลดต้นทุนในสูตรผลิตเส้นด้ายยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร จำนวน 1, 2, 3, 4 และ 5 ส่วนต่อยาง 100 ส่วน สามารถผลิตเส้นด้ายยางด้วยเครื่องต้นแบบได้ แต่ในบางครั้งเมื่อปริมาณ 50% แคลเซียมคาร์บอเนตเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 2 – 5 ส่วนต่อยาง 100 ส่วน เกิดการตันของเจลเส้นด้ายยางในสายท่อลำเลียงและแม่แบบ
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553
เอกสารแนบ: https://www.doa.go.th/research/attachment.php?aid=813
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: การยางแห่งประเทศไทย
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การผลิตเส้นด้ายยางด้วยเครื่องต้นแบบ
การยางแห่งประเทศไทย
2553
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
การวิจัยพัฒนาการผลิต ผลิตภัณฑ์ยางและอุตสาหกรรมการแปรรูปไม้ยางพารา โครงการวิจัยสร้างเครื่องต้นแบบอัดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราจากการจุ่มน้ำยาง-สูตรถุงมือยางต้นทุนต่ำและยางรัดผมแฟชั่น การพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้ในระดับอุตสาหกรรมท้องถิ่นเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่า และการถ่ายทอดเทคโนโลยี การออกแบบและพัฒนาเครื่องต้นแบบเครื่องผสมปุ๋ยในระดับเกษตรกร การทดสอบประสิทธิภาพรถต้นแบบสำหรับฉีดพ่นสารละลายแบบละอองฝอยในนาข้าว การวิจัยเพื่อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์เส้นด้ายยางระดับระหว่างประเทศ การวิจัยเพื่อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์เส้นด้ายยางระดับระหว่างประเทศ (ปีที่3) การตลาดยางของชาวสวนยางรายย่อยในเขตภาคใต้ตอนบน การพัฒนาสูตรและเทคนิคการผลิตยางฟองน้ำ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและสร้างเครื่องต้นแบบ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก