สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาโรคไวรัส 5 ชนิด ในฟาร์มเลี้ยงกู้งทะเลที่มีการจัดการที่ต่างกัน 2 ระบบ
สุรีย์รัตน์ เผือกจีน - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: การศึกษาโรคไวรัส 5 ชนิด ในฟาร์มเลี้ยงกู้งทะเลที่มีการจัดการที่ต่างกัน 2 ระบบ
ชื่อเรื่อง (EN): Study on 5 types of viral diseases in shrimp farm management with two different culture systems.
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุรีย์รัตน์ เผือกจีน
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: กุ้งทะเลเป็นสินค้าสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย โดยนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533 จนถึง พ.ศ.2552 สามารถกล่าวโดยรวมได้ว่าประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกกุ้งทะเลได้เป็นอันดับ 1 มีสัดส่วนเป็น 12 % ของกำลังการผลิตทั่วโลก มูลค่าการส่งออกในปี พ.ศ. 2552 คือ 80,000 ล้านบาท โดยมีผลผลิตกุ้งทะเลภายในประเทศ ประมาณ 500,000 ตัน (กรมประมง, 2552) การเกิดโรคไวรัสในกุ้งทะเลเป็นปัญหาหนึ่ง ในการผลิตกุ้งทะเลของเกษตรกรที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายปีและส่งผลให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลต้องขาดทุนและเลิกทำการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลไปเป็นจำนวนมาก จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลประสบปัญหาเรื่องโรคดังกล่าว การศึกษาครั้งนี้เพื่อให้ทราบข้อมูลการเกิดโรคไวรัส 5 ชนิดในกุ้งทะเล ได้แก่ โรคหัวเหลือง (Yellow Head Disease , YHD) โรคจุดขาว (White Spot Disease ,WSD) โรคทอร่า (Taura Syndrome , TS) โรคแคระแกร็น (Infectious Hypodermal and Haematopoietic Necrosis, IHHN) และโรคไอเอ็มเอ็น(Infectious myonecrosis , IMN) เปรียบเทียบระหว่างฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลที่ปฏิบัติและไม่ปฏิบัติตามแนวทางฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลที่ดี(GAP) แล้วประเมิน ผลที่ได้ เพื่อสรุปผลถึงประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไวรัส
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2554-12-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาโรคไวรัส 5 ชนิด ในฟาร์มเลี้ยงกู้งทะเลที่มีการจัดการที่ต่างกัน 2 ระบบ
กรมประมง
30 ธันวาคม 2554
กรมประมง
การประเมินสมรรถนะของระบบผลิตข้าวเคลือบแบบฟลูอิไดซ์เบดชนิดฉีดพ่นด้านบน สมรรถนะของระบบสูบน้ำแบบโซล่าร์เซลล์ชนิดต่อตรงสำหรับการลดอุณหภูมิของหลังคาอาคาร ฤทธิ์ของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลบางชนิดในการยับยั้งเชื้อโนดะไวรัสที่ก่อโรคในปลากะรังดอกแดง ลักษณะความแตกต่างและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างชนิดโดยเครื่องหมายพันธุกรรมอัลโลไซม์ในปูทะเลและปูม้าของไทย อัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของปลิงทะเลวัยอ่อน (Holothuria sp.) ที่เลี้ยงด้วยแพลงก์ตอนต่างชนิดกัน ประสิทธิภาพการบำบัดของวัสดุกรองชนิดต่างๆ ต่อการเลี้ยงปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) ระยะวัยรุ่นในระบบน้ำหมุนเวียน แนวทางการจัดการความเครียดในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พัฒนาการและการจำแนกชนิดของลูกปลาดุกวัยอ่อน ลักษณะทางพืชไร่ของพืชตระกูลถั่วกินเมล็ดบางชนิดที่ปลูกเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน โฟโตพอลิเมอร์ไรเซชัน ของโคพอลิเมอร์ไฮโดรเจลของพอลิไวนิลลามายชนิดประจุบวกสำหรับการดูดซับสารอินทรีย์ชนิดประจุลบ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก