สืบค้นงานวิจัย
เกษตรอินทรีย์และมาตรฐานการส่งออกของประเทศไทย
สรพงค์ เบญจศรี - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: เกษตรอินทรีย์และมาตรฐานการส่งออกของประเทศไทย
ชื่อเรื่อง (EN): Organic agriculture and exporting standard in Thailand
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สรพงค์ เบญจศรี
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Sorapong Benchasri
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: สมัคร แก้วสุกแสง
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Samak Kaewsuksaeng
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2552
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=10-Sorapong.pdf&id=342&keeptrack=301
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
เกษตรอินทรีย์และมาตรฐานการส่งออกของประเทศไทย
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2553
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
การสำรวจและศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ดินที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่เกษตรอินทรีย์ภาคใต้ของประเทศไทย การปรับปรุงการผลิตข้าวหอมด้วยระบบเกษตรอินทรีย์สำหรับพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย สถานการณ์เกษตรและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในปัจจุบัน ความรู้ความสามารถในวิชาชีพสำหรับนักส่งเสริมการเกษตรในประเทศไทย การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในภาคเหนือของประเทศไทย การศึกษาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด และสหกรณ์การเกษตรสมาชิก การศึกษาปัญหาบางประการในการบริหารงานส่งเสริมการเกษตรของเกษตรอำเภอในเขตโครงการปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตรประเทศไทย อนุกรมวิธานของฟิล์มมี่เฟิร์นสกุล Hymenophyllum s.l. (Hymenophyllaceae) ในประเทศไทย ศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่มาตรฐานสากลของจังหวัดเชียงใหม่ ความคิดเห็นของผู้นำเยาวชนเกษตรต่อโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในครอบครัวญี่ปุ่น ปี 2543 - 2547 ของประเทศไทย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก