สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาสมบัติของแป้งหัวมันเพิ่มและการใช้ประโยชน์เพื่อการสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มของชุมชนตำบลเนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ชุติมา เลิศลักษมี - มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อเรื่อง: การศึกษาสมบัติของแป้งหัวมันเพิ่มและการใช้ประโยชน์เพื่อการสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มของชุมชนตำบลเนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ชุติมา เลิศลักษมี
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2559-02-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2560-01-31
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยนเรศวร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
รายละเอียด: 1. เพื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของหัวมันเพิ่ม 2. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีการผลิตแป้งหัวมันเพิ่ม 3.เพื่อตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมี และสมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้งหัวมันเพิ่มที่ผลิตได้ 4. เพื่อศึกษาการนำแป้งหัวมันเพิ่มมาใช้ประโยชน์ในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาสมบัติของแป้งหัวมันเพิ่มและการใช้ประโยชน์เพื่อการสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มของชุมชนตำบลเนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
31 มกราคม 2560
เอกสารแนบ 1
นิเวศวิทยาของต้นกระทอน (Millettia pendula Benth) ในพื้นที่ ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ศักยภาพการใช้ประโยชน์และการสร้างมูลค่าเพิ่มของปูหิน บริเวณพื้นที่อ่าวสิเกา จังหวัดตรัง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาหนังลูกผสมเพื่อเพิ่มมูลค่า แป้งข้าวโพดเทียนและการใช้ประโยชน์ การศึกษา " งาขี้ม้อน" พืชน้ำมันชนิดใหม่ กับการใช้ประโยชน์ การพัฒนาการมีส่วนร่วมของสตรีในการเสริมสร้างผลิตภัณฑ์พื้นบ้านเพื่อตอบสนองการท่องเที่ยงในชุมชน การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน การสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เทคโนโลยีการผลิตบัวบกและการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากดอกอัญชัน

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก