สืบค้นงานวิจัย
การลดการเกิดอาการสะท้านหนาวในกล้วยหอมทอง กล้วยไข่ และ กล้วยน้ำว้า ที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ
มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อเรื่อง: การลดการเกิดอาการสะท้านหนาวในกล้วยหอมทอง กล้วยไข่ และ กล้วยน้ำว้า ที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ
ชื่อเรื่อง (EN): Reduction of Chilling Injury in Kluai Hom Thong, Kluai Khai and Klui Namwa Stored at Low Temperature
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: อาการสะท้านหนาวเป็นอาการผิดปกติทางสรีรวิทยา ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับผลไม้เมืองร้อนและ กึ่งร้อน เมื่อได้รับอุณหภูมิต่ำเป็นเวลานาน งานวิจัยนี้ศึกษา การลดการเกิดอาการสะท้านหนาวในกลัวย หอมทอง กลัวยไข่ และ กลัวยน้ำว้า ที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ พบว่าการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5 องตา เซลเซียส กล้วยหอมทองและกล้วยไข่เริ่มเกิดอาการสะท้านหนาวในวันที่ 2 มีคะแนนการเกิดอาการ สะท้านหนาว 2.0 เท่ากัน อย่างแตกต่างกันทางสถิติกับกลัวยน้ำว้าที่มีค่าการเกิดอาการสะท้านหนาว 1.0 คะแนน การจุ่มน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 46 องตาเซลเซียส นาน 20 นาที ช่วยชะลออาการสะท้านหนาวของ กลัวยไข่ได้ดีที่สุด และช่วยยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ polyphenol oxidase และ phenylalanine ammonia lyase และยับยั้งการเพิ่มขึ้นของปริมาณฟืนอลิก
บทคัดย่อ (EN): Chilling injury is physiological disorders that occurs in most of the tropical and sub- tropical fruits caused by the storing of tropical and sub-tropical fruits at low temperature for a long time. This research studied the reduction of chilling injury in Kluai Hom Thong (banana (Musa spp. AAA)), Kluai Khai (sucrier (Musa spp. AA)) and Klui Namwa (Musa spp. AAA)) stored at low temperatures. It demonstrated that at 5 ?C, Kluai Hom Thong (banana (Musa spp. AAA)), Kluai Khai (sucrier (Musa spp. AA)) began to have chilling injury symptom at day 2 with the same chilling score at 2 significant difference from Klui Namwa (Musa spp. AAA)) which had chilling score at 1. Dipping the fruit at 56?C for 20 min reduced chilling injury in Kluai Khai (sucrier (Musa spp. AA)) better than other fruit and inhibited the activity of polyphenol oxidase and phenylalanine ammonialyase and the increase of phenolic.
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การลดการเกิดอาการสะท้านหนาวในกล้วยหอมทอง กล้วยไข่ และ กล้วยน้ำว้า ที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30 กันยายน 2557
การศึกษาลักษณะทางกายภาพ การเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของกล้วยน้ำว้า ผลของอุณหภูมิต่ำต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและชีวเคมี และการชะลออาการสะท้านหนาวของผลชมพู่ การประเมินพันธุ์และพัฒนาการขยายพันธุ์กล้วยน้ำว้าเพื่อการค้า การลดอาการสะท้านหนาวของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง ก่อนการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ อิทธิพลของระดับอุณหภูมิและระยะเวลาในการลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว ต่อการเปลี่ยนแปลงคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนในขณะเก็บรักษา และคุณภาพหลังการเก็บรักษากล้วยหอมทอง 2557A17002047 ผลของกระดาษกาบกล้วยผสมถ่านกัมมันต์และไททาเนียมไดออกไซด์ต่ออายุการเก็บรักษากล้วยหอมทอง เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปกล้วยเพื่อการค้า การผลิตเอทธานอลจากวัสดุเหลือทิ้งจากกล้วย การศึกษาคุณค่าทางอาหารของกล้วยหอมและกล้วยไข่ดิบเพื่อการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งกล้วย คุณสมบัติทางเคมีกายภาพและโครงสร้างของกล้วยจากพันธุ์ต่างๆ ที่มีผลต่อการสุกและการแปรรูป

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก