สืบค้นงานวิจัย
กลยุทธ์เชิงรุกในการบริหารจัดการทรัพยากรหมึกในอ่าวไทยภายใต้สภาวะความกดดันทางการประมงและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อเรื่อง: กลยุทธ์เชิงรุกในการบริหารจัดการทรัพยากรหมึกในอ่าวไทยภายใต้สภาวะความกดดันทางการประมงและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
ชื่อเรื่อง (EN): Approach Strategy on Gulf of Thailand Squid Resource Management under Fishing Stress and Climate Change
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาในรอบ 2 ปีแรกนี้ จะมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานด้านดัชนีชี้วัดทางนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม อุทกวิทยา และพลศาสตร์ประชากร ที่สามารถสะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงจากภาวะดังกล่าว ให้เกิดเป็นภาพที่กระจ่างขึ้นและวัดผลได้ ซึ่งจะทำให้เราสามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อกำหนดแนวทางด้านประเภทของปัจจัยชี้วัด ด้านระยะเวลา ตลอดจนด้านเทคนิควิธีการในการศึกษาติดตามผลกระทบที่สอดคล้องกับลักษณะทางธรรมชาติของระบบนิเวศ ซึ่งจะทำให้การวางแผนการศึกษาในระยะต่อไป จะทำได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิดประสิทธิผลได้เป็นอย่างดี ไฟล์แนบ ProposalObjective-Statusโครงการวิจัยเสร็จสิ้น (ต่อเนื่องปีถัดไป)Expected BenefitPrimary Result : ข้อมูล/ความรู้ด้านลักษณะทางชีววิทยาของหมึกกล้วย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
กลยุทธ์เชิงรุกในการบริหารจัดการทรัพยากรหมึกในอ่าวไทยภายใต้สภาวะความกดดันทางการประมงและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2558
กลยุทธ์เชิงรุกในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในอ่าวไทยภายใต้สภาวะความกดดันทางการประมงและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก: กรณีศึกษาทรัพยากรหมึกบริเวณ อ.ปราณบุรี และ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ สภาวะทรัพยากรและการประมงปลาโอในอ่าวไทย การประเมินสภาวะทรัพยากรปลากะตักในอ่าวไทย สภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากการประมงพื้นบ้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การศึกษาสภาวะทรัพยากรประมงทะเลเพื่อการฟื้นฟูอ่าวนครศรีธรรมราช สภาวะการทำประมงลอบหมึกในน่านน้ำไทย ระบบนิเวศทรัพยากรประมงและการจัดการทรัพยากรประมงในทุ่งสามร้อยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรัพยากรและสภาวะการประมงในอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก จังหวัดยโสธร การเปลี่ยนแปลงสภาวะทรัพยากรประมงบริเวณอ่าวไทยตอนใน การประมงหมึกกระดองจากเครื่องมืออวนลากพาณิชย์ในอ่าวไทย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก