สืบค้นงานวิจัย
ศึกษาช่วงระยะเวลาที่เก็บไข่ไหม 5 องศาเซลเซียสหลังจากฟักเทียม แบบ Sokushine ของไข่ไหมชนิดบรรจุกล่อง
ภุชงค์ เพชรมนต์ - กรมหม่อนไหม
ชื่อเรื่อง: ศึกษาช่วงระยะเวลาที่เก็บไข่ไหม 5 องศาเซลเซียสหลังจากฟักเทียม แบบ Sokushine ของไข่ไหมชนิดบรรจุกล่อง
ชื่อเรื่อง (EN): Study on Adequate Time for Cold Stored Loosing Eggs Treated with HCI Solution Shortly After being Laid
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ภุชงค์ เพชรมนต์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาช่วงระยะเวลาที่เก็บไข่ไหมใน 5 องศาเซลเซียสจากฟักเทียมแบบ Sokushin ของไข่ไหมชนิดบรรจุกล่อง ใช้ไข่ไหมพันธุ์ (K1.K13)xK8 270 แม่ ศึกษาวางแผนการทดลองแบบ Split plot design หลังจากแม่ผีเสื้อวางไข่แล้ว 15 ชั่วโมง นำไข่ไหมไปฟักเทียมด้วยกรดเกลือ ถ.พ. 1.110 ...
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2529
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2530
เอกสารแนบ: https://qsds.go.th/newosrd/wp-content/uploads/sites/115/2021/08/2530-6.pdf
เผยแพร่โดย: กรมหม่อนไหม
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ศึกษาช่วงระยะเวลาที่เก็บไข่ไหม 5 องศาเซลเซียสหลังจากฟักเทียม แบบ Sokushine ของไข่ไหมชนิดบรรจุกล่อง
กรมหม่อนไหม
2530
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
กรมหม่อนไหม
การทดลองฟักเทียมไข่ไหมหลังจากที่เก็บ 5 ° ซ ในช่วงระยะสั้น การศึกษาหาระยะเวลาในการเก็บรักษาไข่ไหมในช่วงเวลาต่างๆ กัน หลังจากฟักเทียมไข่ไหมแบบฟักทันที การศึกษาหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาไข่ไหมในช่วงเวลาต่างๆ กัน หลังจากฟักเทียมไข่ไหมแบบฟักทันที ศึกษาถึงระยะเวลาการเก็บรังไหมที่มีผลต่อการสาวไหม การทดลองฟักเทียมไข่ไหมหลังจากเก็บที่ 5 °ซ ในช่วงระยะเวลาสั้น การเปรียบเทียบการฟักออกเป็นตัวของไข่ไหมชนิด Reshin โดยการใช้วิธีการเก็บรักษาที่ต่างกัน การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาการเก็บไข่ไหม 5 °C และเวลาในการจุ่มกรดของไข่ไหมชนิด Reishin การเปรียบเทียบการฟักออกเป็นตัวของไข่ไหมบรรจุกล่องชนิด Sokushin โดยใช้อุณหภูมิและเวลาที่จุ่มกรมเกลือต่างกัน การทดสอบทำไข่ไหมแบบบรรจุกล่อง การทดลองหาเปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่ไหมที่เก็บไว้ในห้องเย็นในช่วงระยะเวลาต่างกัน
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก