สืบค้นงานวิจัย
การวิเคราะห์ระบบการตลาดปลาช่อนในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เรืองฤทธิ์ หิรัญปัณฑาพร - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์ระบบการตลาดปลาช่อนในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ชื่อเรื่อง (EN): An analysis on marketing systme of stripped Snaked-Head fish in amphoe Muang, Khon Kaen
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: เรืองฤทธิ์ หิรัญปัณฑาพร
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Ruangrit Hiranpanthaporn
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN): stripped Snaked-Head fish
หมวดหมู่:
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2549
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2549
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=235-251.pdf&id=81&keeptrack=167
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การวิเคราะห์ระบบการตลาดปลาช่อนในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2549
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
การจัดการการผลิตและการตลาดจิ้งหรีดในเขตอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น การจัดการระบบการตลาดปลาสวายในบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่น การวิเคราะห์ระบบตลาดและการจัดตั้งเครือข่ายการตลาดของเกษตรกรรายย่อยปลูกยางพาราในจังหวัดเชียงรายและพะเยา การผลิตและการตลาดผักสดเพื่อการค้า อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา การตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก การจัดการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ดอกมะลิของเกษตรกรบ้านศิลา ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปี 2549 การศึกษาเศรษฐกิจการผลิตการตลาดปลาป่นระบบประกันคุณภาพ การวิเคราะห์ระบบตลาดและการจัดตั้งเครือข่ายการตลาดของเกษตรกรรายย่อยปลูกยางพาราในภาคเหนือตอนบน การวิเคราะห์ระบบตลาดและการจัดตั้งเครือข่ายการตลาดของเกษตรกรรายย่อยปลูกยางพาราในภาคเหนือตอนบน สภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์จากใยปอ : กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตอกแป้น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก