สืบค้นงานวิจัย
โพแทสเซียมกับ กล้วยน้ำว้าห่าม
สถาบันอาหาร องค์กรเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม - สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
ชื่อเรื่อง: โพแทสเซียมกับ กล้วยน้ำว้าห่าม
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สถาบันอาหาร องค์กรเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ: โพแทสเซียมกับ กล้วยน้ำว้าห่าม
ภาษา (EN): th
เอกสารแนบ: https://www.nfi.or.th/knowlegd-food-detail.php?id=2142
เผยแพร่โดย: สถาบันอาหาร องค์กรเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม
คำสำคัญ: กล้วยน้ำว้าห่าม
เจ้าของลิขสิทธิ์: สถาบันอาหาร องค์กรเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โพแทสเซียมกับ กล้วยน้ำว้าห่าม
สถาบันอาหาร องค์กรเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
เอกสารแนบ 1
การศึกษาลักษณะทางกายภาพ การเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของกล้วยน้ำว้า การชักนำให้เกิดแคลลัสในกล้วย การประเมินพันธุ์และพัฒนาการขยายพันธุ์กล้วยน้ำว้าเพื่อการค้า การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของกล้วยน้ำว้า ในจังหวัดพิษณุโลก โดยใช้เครื่องหมายชีวโมเลกุล การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากกล้วยน้ำว้า เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปกล้วยเพื่อการค้า เทคโนโลยีการผลิตและเพิ่มมูลค่ากล้วยน้ำว้าเชิงอุตสาหกรรม 2554A17002232 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากกล้วยน้ำว้า การผลิตเอทธานอลจากวัสดุเหลือทิ้งจากกล้วย การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ และระบบการผลิตกล้วยน้ำว้าบางสายพันธุ์ที่ปลูกเป็นการค้าในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก