สืบค้นงานวิจัย
การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวหลายสภาพแวดล้อมในประเทศไทย
พลัง สุริหาร - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวหลายสภาพแวดล้อมในประเทศไทย
ชื่อเรื่อง (EN): Multi-location trials of Waxy Corn Varieties in Thailand
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: พลัง สุริหาร
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Bhalang Suriharn
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: กมล เลิศรัตน์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Kamol Lertrat
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การทดสอบพันธุ์พืชในหลายสถานที่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประเมินศักยภาพและเสถียรภาพผลผลิตของพันธุ์พืช วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้คือเพื่อประเมินสักยภาพของผลผลิตและเสถียรภาพผลผลิต ลักษณะทางการเกษตรของพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียว ฤดูฝน 2549 ในประเทศไทย ปลูกข้วโพดข้าวเหนียว 21 พันธุ์ ใน 13 สถานที่ทดสอบในฤดูฝน เพื่อประเมินศักยภาพและเสถียรภาพของพันธุ์ โดยใช้แผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block ทำ 4 ซ้ำ ข้อมูลที่บันทึกประกอบด้วยผลผลิตฝักและลักษณะทางการเกษตร ผลจากการทำ combined analysis of variance พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) ระหว่างพันธุ์, สถานที่ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์กับสถานที่ สำหรับวิธี GGE biplot พบว่า พันธุ์ wx005 เป็นพันธุ์ก่อนการค้าที่มีเสถียรภาพในการให้ผลผลิตสูงสุด
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2549
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2550
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=007-PaLung.pdf&id=238&keeptrack=4
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวหลายสภาพแวดล้อมในประเทศไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2550
เอกสารแนบ 1
การตอบสนองของข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ดีเด่น CNW 4901 ต่ออัตราปุ๋ยไนโตรเจนบนดินเหนียวชุดราชบุรีในเขตชลประทานภาคกลาง การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวในการปลูกแบบอินทรีย์ ชุดโครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ยางเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การปรับปรุงพันธุ์สังเคราะห์ข้าวโพดข้าวเหนียวที่มีประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน สามทศวรรษของธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสมในประเทศไทย การทดสอบเสถียรภาพของข้าวสาลีภายใต้สภาพแวดล้อมภาคเหนือตอนบน ชนิดและการแพร่กระจายของกุ้งน้ำจืดในประเทศไทย การศึกษาทบทวนอนุกรมวิธานของ ฟิล์มมี่เฟิร์นสกุล Trichomanes s.l. (Hymenophyllaceae) ในประเทศไทย ถั่วในประเทศไทย การศึกษาผลของบริเวณและชั้นที่เลี้ยงภายในโรงเรือนแบบปิดต่อสภาพแวดล้อมดัชนีความเครียดเนื่องจากความร้อนและอัตราการตายของไก่เนื้อ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก