สืบค้นงานวิจัย
แนวทางการพัฒนาการใช้เครื่องจักรกลเกษตรของไทยจากบทเรียนของญี่ปุ่น
จารุวัฒน์ มงคลธนทรรศ - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: แนวทางการพัฒนาการใช้เครื่องจักรกลเกษตรของไทยจากบทเรียนของญี่ปุ่น
ชื่อเรื่อง (EN): Trend of Thai Farm Machinery Utilization from Japan experience
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: จารุวัฒน์ มงคลธนทรรศ
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Jaruwat Mongkoltanatas
คำสำคัญ: เครื่องจักรกล
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2529
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2529
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
แนวทางการพัฒนาการใช้เครื่องจักรกลเกษตรของไทยจากบทเรียนของญี่ปุ่น
กรมวิชาการเกษตร
2529
เอกสารแนบ 1
การจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อยพื้นที่ภาคกลาง การศึกษาการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร กรณีศึกษา: รถตัดอ้อยโรงงาน (12 ต.ค. 2558) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับสับปะรด ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรในการผลิตมันสำปะหลัง ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับพืชหลังนา การประเมินการผลิตอ้อยและการใช้เครื่องจักรกลพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง การจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อยและระบบการผลิตอ้อยเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตอ้อย โครงการสร้างผู้ประกอบการด้านการบริการเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการปลูก บำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว และขนส่งอ้อย ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรร่วมกับกลุ่มเกษตรกร โครงการเพชรน้ำหนึ่ง จ.เพชรบุรี: เครื่องหยอดข้าว และเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก