สืบค้นงานวิจัย
ประสิทธิภาพของสารสกัดพืชสมุนไพรบางชนิดในการกำจัดIchythyopthirius multifiliis และ ความเป็นพิษในปลาทอง
ธรรมนูญ ง่านวิสุทธิพันธ์, นิรัติศัย เพชรสุภา, ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล, วรรณะ นนทนาพันธ์ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ชื่อเรื่อง: ประสิทธิภาพของสารสกัดพืชสมุนไพรบางชนิดในการกำจัดIchythyopthirius multifiliis และ ความเป็นพิษในปลาทอง
ชื่อเรื่อง (EN): Efficiency of Crude Extracted from Some Medical Herbs toIchythyopthirius multifiliis Treatment and Their Toxicity in Goldfish ( Carassius auratus)
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ประสิทธิภาพของสารสกัดพืชสมุนไพรบางชนิดในการกำจัด Ichythyopthirius multifiliis และ ความเป็นพิษในปลาทอง วรรณะ นนทนาพันธ์1 ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล1 ธรรมนูญ ง่านวิสุทธิพันธ์1 นิรัติศัย เพชรสุภา2 บทคัดย่อ การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดพืชสมุนไพรบางชนิดในการกำจัด Ichythyopthirius multifiliis ในปลาทอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบด้วยการแช่แอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซ็นต์ จากพืชสมุนไพร 4 ชนิด และระเหยตัวทำละลายในสารสกัดโดยใช้เครื่อง rotary evaporator ได้แก่ เมล็ดหมากสง เมล็ดมะขาม เมล็ดฟักทอง และเมล็ดมะละกอ ต่อการกำจัดโปรโตซัว Ichythyopthirius multifiliis ระยะ trophont ในปลาทอง ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดหยาบเมล็ดมะละกอ มีประสิทธิภาพในการกำจัด Ichythyopthirius multifiliis ระยะ trophont ในปลาทอง ได้ดีที่สุด ที่ระดับความเข้มข้น 400 mg/l ตั้งแต่ชั่วโมงที่ 3 ของการทดลอง รองลงมา คือ เมล็ดมะขาม ที่ระดับความเข้มข้น 600 mg/l ตั้งแต่ชั่วโมงที่ 6 ของการทดลอง และ เมล็ดหมากสง ที่ระดับความเข้มข้น 800 mg/l ตั้งแต่ชั่วโมงที่ 8 ของการทดลอง ส่วนสารสกัดหยาบเมล็ดฟักทองไม่มีประสิทธิภาพในการกำจัด Ichythyopthirius multifiliis ระยะ trophont ในปลาทอง คำสำคัญ: ปลาทอง , เชื้อ Ichythyopthirius multifiliis , พืชสมุนไพร
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2554-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ประสิทธิภาพของสารสกัดพืชสมุนไพรบางชนิดในการกำจัดIchythyopthirius multifiliis และ ความเป็นพิษในปลาทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
30 กันยายน 2555
การติดตามตรวจสอบสารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศริมถนนโดยใช้ใบไม้ในเขตจังหวัดนนทบุรี ฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรบางชนิดในการยับยั้งโรคพืชที่เกิดจากเชื้อ Xanthomonas campestris ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการป้องกันกำจัดหนอนใยผัก ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรบางชนิดต่อการยับยั้งเชื้อไวรัสก่อโรคในปลาทะเลเศรษฐกิจ การศึกษาสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรท้องถิ่น 5 ชนิด ต่อการยับยั้งเชื้อ Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc. ในมะม่วงน้ำดอกไม้ ประสิทธิภาพสารสกัดเอทานอลจากพืชสมุนไพร กำจัดเพลี้ยแป้งแจ๊คเบียดเลย์ การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในการควบคุมโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ในปลาที่มีศักยภาพในการเลี้ยง ประสิทธิภาพของสารสกัดพืชสมุนไพรไทยในการควบคุมโรคติดเชื้อแบคทีเรียในปลากัด การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากพืชสมุนไพรท้องถิ่น ในพื้นที่สะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ การกักเก็บสมุนไพรไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการต้านจุลินทรีย์และต้านอนุมูลอิสระในอาหารพร้อมบริโภค

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก