สืบค้นงานวิจัย
โครงการวิจัยศึกษาการผลิตลิ้นจี่
นิพัฒน์ สุขวิบูลย์ - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยศึกษาการผลิตลิ้นจี่
ชื่อเรื่อง (EN): Study on litchi production
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: นิพัฒน์ สุขวิบูลย์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: นิพัฒน์ สุขวิบูลย์
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: Developments of leaf, inflorescence, floral and fruit of Lowland cultivars (‘Khom’, ‘Nakorn Phanom 1’, ‘Pan Tip’, ‘Kra Lok Bai Khing’) and ‘Hong Huay’ Litchi were studied at Chiang Rai and Payao Provinces. Young folded leaf became to fully expanded leaf within 20.3 days and further developed to fully mature leaf within 18.7 days. Chlorophyll fluorescence (Fv/Fm ratio) and Chlorophyll content of leaf increased towards the leaf age. Fv/Fm ratio of ‘Hong Huay’ leaf tended to be higher than 0.8000 and changed very little during the growth cycle. Fv/Fm ratio in leaf of Lowland cultivars declined to 0.6850-0.7540 during winter period. Chlorophyll content of all cultivars changed little in the pre-flowering period. Similarly, contents of total nonstructural and total nitrogen in leaf and shoot of all cultivars seemed to be no constant changes during the growth cycle. Inflorescence of lowland cultivars emerged in late of December or 15-20 days earlier than ‘Hong Huay’. Inflorescence reached maximum length within 38 to 45 days. Each inflorescence produced both male and hermaphrodite as female or male flowers but the sex ratio differed among cultivars. Number of flower, flower size, blooming pattern and pollen viability also varied depending on cultivar and environment. After fertilization, the peel and seed differentiated within 8 days and the aril appeared in about 20 days later. The fruit matured about 68 days after pollination. Similarly, the cumulative of fruit weight followed a sigmoidal curve of Y= a+b/(1+ex(-(x-c)/d)) which differed in cultivars and conditions. Number of fruit drop occurred within 1- 3 weeks after setting and increased towards maturity. Spiral cincturing at pre-blooming stage seemed to increase fruit setting but it didn’t affect on harvesting time, colour and quality of Hong Huay litchi. Spaying or bagging the fruits at green stage with ethephon 100 -200 ppm or newspaper bags or brown bags or plastic bags didn’t induce early harvesting. Soil application of paclobutrazol (5-10 g/diameter 1m.), potassium chlorate (50-300 g/ diameter 1) and sodium hypochlorite (500-1500 ml./ 40 L/tree) solutions didn’t affect on flowering of Hong Huay litchi. Cause of lesion browning on fruit of Hong Huay litchi before flowering was investigated. The survey at private orchards in Payua Province in 2010 revealed that 13-18% of total productions were damaged with this symptom. Soil application of dolomite and Boron at appropriate rates tended to decrease loss of production. There was no difference in content of N, P, K, Ca, Mg and B in pericarp, flesh and seed of normal and lesion browning fruits. Incubation of lesion browning pericarp found 16 isolates including Colletotrichum sp., Pestalotia sp., Fusarium sp. และ Penicillium sp. but only two isolates induced lesion browning on fruit under laboratory conditions. After spraying these two isolates to fruits on tree, the damage from the lesion browning was less than the control treatment (water). So, it might be concluded that fungi was not the main cause of lesion browning on fruit of Hong Huay litchi.
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2552-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการวิจัยศึกษาการผลิตลิ้นจี่
กรมวิชาการเกษตร
30 กันยายน 2553
โครงการศึกษาการผลิตลิ้นจี่ โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือคว้านเมล็ดลิ้นจี่ โครงการวิจัยศึกษาการผลิตกวาวเครือ โครงการวิจัยศึกษาการผลิตส้ม การวิจัยและพัฒนาการผลิตเห็ดกระดุมเขตร้อน โครงการวิจัยการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตลิ้นจี่เฉพาะพื้นที่ การผลิต Inulin และ Oligofructose จากกล้วยเพื่อใช้เป็นสารเสริมอาหาร โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตทับทิม โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเผือก โครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตมะเขือเทศ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก