สืบค้นงานวิจัย
การเพาะและอนุบาลปลาดุกเนื้อเลน
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง - กรมประมง, กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
ชื่อเรื่อง: การเพาะและอนุบาลปลาดุกเนื้อเลน
ชื่อเรื่อง (EN): Breeding and Nursing of Walking Catfish
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: ม.ป.ป.
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: ม.ป.ป.
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด, กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การเพาะและอนุบาลปลาดุกเนื้อเลน
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด, กรมประมง
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
การเพาะและอนุบาลปลาดุกลำพันในสภาพน้ำพรุ ชนิดอาหารที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาดุกด้าน ชีววิทยาการเพาะขยายพันธุ์และอนุบาลลูกปลาดุกทะเล การพัฒนาเทคโนโลยีหลังการจับปลาดุก การศึกษาการเพาะพันธุ์และการอนุบาลปลาค้อลายดวง การเพาะและอนุบาลปลาตะเพียนข้างลาย การพัฒนาระบบน้ำหมุนเวียนสำหรับการเลี้ยงปลาดุกลูกผสม (Clarias macrocephalus X C. gariepinus) การเพาะและอนุบาลปลาชะโอน การเพาะและอนุบาลปลามะไฟ การผลิตและการศึกษาคุณลักษณะของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากกล้ามเนื้อปลาแป้นเขี้ยวโดยใช้ส่วนสกัดจากเครื่องในปลาดุกบิ๊กอุย

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก