สืบค้นงานวิจัย
การตอบสนองต่อปุ๋ยอินทรีย์เทศบาลของข้าวเมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีในดินทรายร่วน ในนาราษฎร์ท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี
จิรพงษ์ ประสิทธิเขตร - กรมการข้าว
ชื่อเรื่อง: การตอบสนองต่อปุ๋ยอินทรีย์เทศบาลของข้าวเมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีในดินทรายร่วน ในนาราษฎร์ท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อเรื่อง (EN): Rice response to city compost applied with chemical fertilizer in farmer's fields on loamy sand soil in Ubon Ratchathani province
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: จิรพงษ์ ประสิทธิเขตร
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Jirapong Prasittikhet
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2540
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2540
เอกสารแนบ: https://agkb.lib.ku.ac.th/doa/search_detail/result/155668
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมการข้าว
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
รายละเอียด: 1 table
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การตอบสนองต่อปุ๋ยอินทรีย์เทศบาลของข้าวเมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีในดินทรายร่วน ในนาราษฎร์ท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี
กรมการข้าว
2540
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
กรมการข้าว
การตอบสนองต่อปุ๋ยอินทรีย์เทศบาลของข้าวเมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีในดินทรายร่วน ในนาราษฎร์ท้องที่จังหวัดสกลนคร การตอบสนองต่อปุ๋ยอินทรีย์เทศบาลของข้าวเมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีในดินทรายร่วนในนาราษฎร์ท้องที่จังหวัดยโสธร ปุ๋ยเคมี..ฤาชื่อนี้มีปัญหา แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร โปรแกรมฐานข้อมูลแนะนำการใช้ปุ๋ย dbFRec for DOS การสร้างต้นแบบการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติรวมทั้งความพึงพอใจของเกษตรกรในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดลองในพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดที่มีความเหมาะสมชั้น 2 ( การสร้างต้นแบบการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติรวมทั้งความพึงพอใจของเกษตรกรในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดลองในพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดที่มีความเหมาะสมชั้น 3 ( การสร้างต้นแบบการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติรวมทั้งความพึงพอใจของเกษตรกรในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดลองในพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดที่มีความเหมาะสมชั้น1 (S การสร้างต้นแบบการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติรวมทั้งความพึงพอใจของเกษตรกรในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดลองในพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดที่ไม่มีความเหมาะสม (N)

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก