สืบค้นงานวิจัย
การออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกข้าวโดยใช้เมล็ดพันธุ์ด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ
นิติรงค์ พงษ์พานิช - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อเรื่อง: การออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกข้าวโดยใช้เมล็ดพันธุ์ด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ
ชื่อเรื่อง (EN): Design and Development for Rice Planters by Using Automatic Control System
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: นิติรงค์ พงษ์พานิช
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีการหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวในนาน้ำตมโดยการใช้ระบบควบคุมแบบฝังตัว เพื่อคำนวณระยะห่างและปริมาณของเมล็ดพันธุ์ข้าวระหว่างแถวและกอให้มีความหนาแน่นเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้นข้าว เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวนี้ถูกออกแบบให้เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับการติดตั้งเข้ากับรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก การควบคุมระบบ ทฤษฏีควบคุมแบบป้อนกลับและการออกแบบตัวควบคุมชนิดพีไอดีถูกออกแบบเพื่อคำนวณและป้อนสัญญาญควบคุมการเคลื่อนที่ของหัวดูดสุญญากาศในแนวแกน x และ y ที่เหมาะสมให้ดูดเมล็ดพันธุ์ภายในถังบรรจุไปหยอดยังตำแหน่งที่ต้องการและมีเซ็นเซอร์ตรวจวัดผลตอบสนองของระบบแบบเวลาจริง ผลการทดลอง การตอบสนองของระบบจากการควบคุมการเคลื่อนที่แบบจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งมีค่าเข้าสู่สมดุลเฉลี่ยสำหรับแกน x และ y เท่ากับ 0.6 และ 1.05 วินาที ตามลำดับ และการหยอดเมล็ดพันธุ์มีความแน่นอน เท่ากับ 62.5, 60 และ 65 เปอร์เซ็นต์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกข้าวโดยใช้เมล็ดพันธุ์ด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2559
การวิจัยและพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว การวิจัยและพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว ระยะที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว ระยะที่ 2 2557A17002045 การพัฒนาเครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยใช้ระบบลมหมุนวน  ในระดับชุมชน การออกแบบและพัฒนาระบบการบรรจุถุงผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นแบบอัตโนมัติ ผลของการใช้เครื่องอบลดความชื้นต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าว การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยใช้เครื่องปักดำ การศึกษาระบบการใช้เครื่องเกี่ยวนวดข้าว การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ข้าว การพัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก