สืบค้นงานวิจัย
สภาวะที่เหมาะสมเพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงเขียวเสวยตัดแต่งพร้อมบริโภค
ระจิตร สุวพานิช - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชื่อเรื่อง: สภาวะที่เหมาะสมเพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงเขียวเสวยตัดแต่งพร้อมบริโภค
ชื่อเรื่อง (EN): Optimizing conditions for extending shelf-life of fresh cut mango cv. Kaew Sawoey
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ระจิตร สุวพานิช
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาการใช้สารป้องกันการเกิดสีน้ำตาล 4-hexylresorcinol และ N-acetylcysteine ในมะม่วงเขียวเสวยตัดแต่งพร้อมบริโภค โดยการแช่ในสารละลายที่ความเข้มข้น 0.001 0.003 และ 0.005 M ที่ระยะเวลาการแช่นาน 3 5 และ 10 นาที พบว่าการใช้สาร N-acetylcysteine ความเข้มข้น 0.005 นาน 5 นาที มีความสามารถป้องกันการเกิดสีน้ำตาลที่บริเวณผิวหน้ารอยตัดได้ดีที่สุดเมื่อเปรียบ เทียบกับการใช้สาร 4-hexylresorcinol ผลของการใช้สาร N-acetylcysteine ความเข้มข้น 0.005 M นาน 5 นาที ร่วมกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5 และ 10 องศาเซลเซียส ในถุงพลาสติกชนิด PET-LLDPE และกล่องพลาสติกชนิด PET พบว่า สภาวะที่เหมาะสม คือ การเก็บรักษามะม่วงเขียวเสวยตัดแต่งพร้อม บริโภคในกล่องพลาสติกชนิด PET ร่วมกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส จะทำให้มะม่วง เขียวเสวยตัดแต่งพร้อมบริโภคมีอายุการเก็บรักษานานกว่าชุดควบคุม 4 วัน
บทคัดย่อ (EN): Study the efficiency of anti-browning agents: 4-hexylresorcinao and Nacetylcysteine was investigated in fresh cut mango cv. Kaew Sawoey . Mango fruits were cut and dipped in 0.001, 0.003, and 0.005 M of anti-browning agent at 3, 5 and 10 min. The results showed that dipping in the 0.005 M of N-acetylcysteine at 5 min delayed color changes when compared with the control. The effects of substance use. Nacetylcysteine concentration of 0.005 M for 5 min with storage temperature at 5 and 10 ? C in plastic bags (PET-LLDPE) and plastic box (PET) showed that the optimum temperature was 5 ?C and pack in plastic PET which has shelf life more than control 4 days.
ชื่อแหล่งทุน: ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2553
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ประเภทชิ้นงาน: โครงการ
เผยแพร่โดย: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
สภาวะที่เหมาะสมเพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงเขียวเสวยตัดแต่งพร้อมบริโภค
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2553
ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของลูกแป้งสำหรับทำข้าวหมาก เปรียบเทียบการใช้มะม่วงแก้วและมะม่วงสามปีเป็นต้นตอมะม่วงพันธุ์ดี การหาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งต่อการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระในชาสมุนไพรจากบัวหลวง รายงานวิจัยเรื่อง การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตแอลกอฮอล์จากมันมือเสือ รายงานการวิจัย การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสัตว์ ผลของวิธีการเก็บรักษาเนื้อมะม่วงสามปี (Mangifera indica L.) บดที่มีต่อปริมาณแคโรทีนและคุณภาพของเครื่องดื่มน้ำมะม่วง และไวน์มะม่วง ผลของวิธีการเก็บรักษาเนื้อมะม่วงสามปี (Mangifera indica L.) บดที่มีต่อปริมาณแคโรทีนและคุณภาพของเครื่องดื่มน้ำมะม่วงและไวน์มะม่วง การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับเคลือบสารต่างๆ ด้วยวิธีปัตเตอริง สภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายคลอเรลลาเพื่อผลิตไฮโดรเจน สภาวะการทำประมงและประเมินสภาวะทรัพยากรปลาหมึกในน่านน้ำไทย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก