สืบค้นงานวิจัย
การเลี้ยงปลานิลเพศผู้ 3 สายพันธุ์ในบ่อดิน
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง - กรมประมง, กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
ชื่อเรื่อง: การเลี้ยงปลานิลเพศผู้ 3 สายพันธุ์ในบ่อดิน
ชื่อเรื่อง (EN): Growth Performance of 3 Starins of All-Male Tilapia Cultured in Eartthen Pond
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2543
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2544
เอกสารแนบ: https://elibonline.fisheries.go.th/elib/cgi-bin/opacexe.exe?op=dsp&wa=C462EE9&bid=1221&qst=%4059709%2C%4059740%2C%5E%2C%4059863%2C%5E%2C%4060019%2C%5E%2C%4060702%2C%5E%2C%4061390%2C%5E%2C%4060306%2C%5E%2C%4061469%2C%5E%2C%4060024%2C%5E%2C%4059716%2C%5E%2C%4060722%2C%5E%2C%4060754%2C%5E&lang=1&db=Main&pat=%A1%D2%C3%E0%C5%D5%E9%C2%A7%BB%C5%D2%B9%D4%C5%E0%BE%C8%BC%D9%E9%203%20%CA%D2%C2%BE%D1%B9%B8%D8%EC%E3%B9%BA%E8%CD%B4%D4%B9&cat=gen&skin=s&lpp=20&catop=&scid=zzz
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด, กรมประมง
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การเลี้ยงปลานิลเพศผู้ 3 สายพันธุ์ในบ่อดิน
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด, กรมประมง
2544
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดินที่ความหนาแน่นต่างกัน ผลของสารสกัดใบมังคุดต่อการผลิตปลานิลเพศผู้ ระบบการเลี้ยงแบบรวมสำหรับการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในบ่อดิน แนวทางการพัฒนาการเลี้ยงและการเพาะขยายพันธุ์ปลาตูหนาและปลาบึกในบ่อดิน ระบบการเลี้ยงปลาบึกอายุ 1 - 2 ปี ในบ่อดินเพื่อการค้า ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตปลากับกำลังผลิตเบื้องต้นของแหล่งน้ำในบ่อเลี้ยงปลา การเพาะเลี้ยงปลาบู่ทรายในกระชังร่วมกับปลานิลในบ่อดิน แบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การใช้เทคนิคชีวะวิถีในระบบกรองน้ำของบ่อเลี้ยงปลานิลระบบปิดเพื่อผลผลิตปลานิลในเชิงพาณิชย์ (24 เดือน) ถั่วเหลืองสายพันธุ์ก้าวหน้า การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยร่วมกับปลานิลในบ่อพลาสติกแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก