สืบค้นงานวิจัย
บทบาทของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
สุนทรี เพ็ชรดี - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อเรื่อง: บทบาทของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
ชื่อเรื่อง (EN): The Role of germinated brown rice extract in cardiovascular diseases
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุนทรี เพ็ชรดี
คำสำคัญ: ข้าวกล้องงอก
คำสำคัญ (EN): Germinated Brown Rice
บทคัดย่อ:          สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้สนับสนุนทุนวิจัยโครงการ “บทบาทของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด” แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย นางสาวสุนทรี เพ็ชรดี เป็นหัวหน้าโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากลไกการส่งสัญญาณที่เกี่ยวข้องในระดับโมเลกุลในการป้องกันหัวใจของสารสกัดหยาบ และกลุ่มสารประกอบบริสุทธิ์ที่แยกได้จากข้าวกล้องหอมมะลิงอกและข้าวกล้องหอมแดงงอก และ 2) ศึกษากลไกการทำงานทางไฟฟ้าในการป้องกันหัวใจของสารสกัดหยาบ และกลุ่มสารประกอบบริสุทธิ์ ที่แยกได้จากข้าวกล้องหอมมะลิงอก และข้าวกล้องหอมแดงงอก           จากการศึกษาวิจัยพบว่า ข้าวกล้องงอก (GBR) แสดงฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระที่ดี และ GBR ช่วยลดการการเกิดการเปลี่ยนแปลงของสรีรวิทยาทางไฟฟ้าของหัวใจในเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ ในสภาวะขาดเลือดจำลอง sI/R นอกจากนี้ GBR สามารถยับยั้งการเหนี่ยวนำให้เกิดการตายของเซลล์โดยการยับยั้งการผลิตของ caspase3 ผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า สารสกัดจากข้าวกล้องงอกสามารถการป้องกันการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้ การบริโภคข้าวกล้องงอกอาจมีประโยชน์ทางโภชนาการเพื่อป้องกันภาวะหัวใจล้มเหลวจากขาดเลือดของกล้ามเนื้อหัวใจ           ประโยชน์ที่จะได้รับของโครงการนี้ คือ ได้องค์ความรู้ที่สามารถใช้ในการอธิบายกลไกการทำงานของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกเพื่อป้องกันและชะลอการเกิดการตายเฉียบพลัน (SCD) จากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้ดีขึ้น 
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555-04-28
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2556-04-27
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2555
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
บทบาทของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 เมษายน 2556
บทบาทของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด บทบาทของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด(ปีที่3) ผลของข้าวกล้องงอกในการป้องกันโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด สารโภชนาการบำบัดของข้าวฮางและข้าวกล้องงอก 4 นํ้าข้าวกล้องงอก บ๊ะจ่างข้าวกล้องงอก การเปรียบเทียบกลุ่มสาร Acylated Steryl Glucosides ในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก และความสัมพันธ์กับสีของข้าว ดัชนีน้ำตาลในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอกของข้าว 4 พันธุ์ GABA ในคัพภะข้าวและข้าวกล้องงอก การผลิตสารประกอบทางชีวภาพจากข้าวกล้องงอก

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก