สืบค้นงานวิจัย
การตรวจเชื้อไวรัส BHV-1 ด้วยเทคนิค Nested PCR
รพีพรรณ เอื้อเวชนิชกุล - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: การตรวจเชื้อไวรัส BHV-1 ด้วยเทคนิค Nested PCR
ชื่อเรื่อง (EN): n/a
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: รพีพรรณ เอื้อเวชนิชกุล
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): n/a
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: สายใจ ชื่นสุข
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): n/a
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
บทคัดย่อ (EN): No information found from agency.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2554
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2554
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมปศุสัตว์
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การตรวจเชื้อไวรัส BHV-1 ด้วยเทคนิค Nested PCR
กรมปศุสัตว์
2554
กรมปศุสัตว์
การเปรียบเทียบการตรวจเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัสในตัวอย่างพลาสมาและกระดาษซับเลือด การพัฒนาวิธีตรวจเชื้อ Tritrichomonas foetus ในน้ำเชื้อโคด้วยเทคนิค PCR การพัฒนาวิธีตรวจเชื้อ Trichomonas foetus ในน้ำเชื้อโคด้วยเทคนิค PCR การตรวจหา Suilysin และโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของ เชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส ที่แยกได้จากสุกรป่วย สุกรปกติที่เป็นพาหะของโรคและคนที่เกี่ยวข้องโดยใช้เทคนิค PCR การพัฒนาวิธีการจำแนกเชื้อเลปโตสไปรา ด้วยเทคนิคทางอณูชีววิทยา การผลิตหอมแดงปลอดเชื้อไวรัสด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสในกุ้งที่ติดเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว (WSSV) ด้วยเทคนิค RNA Interference (ระยะที่ 2) การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีสำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัสซิกา เชื้อนิปาห์ไวรัส (Nipah Virus) การตรวจเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ในผู้ป่วยกลุ่มอาการไข้สมองอักเสบจากไวรัส พ.ศ. 2550-2556 / West Nile Viral Detection in Thai Patients with Viral Encephalitis during 2007-2013

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก