สืบค้นงานวิจัย
การผลิตขนมมันเทศ
กรุณา วงษ์กระจ่าง , วิภา สุโรจนะเมธากุล, สมจิต นิยมไทย - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ชื่อเรื่อง: การผลิตขนมมันเทศ
ชื่อเรื่อง (EN): Production of sweet potato candy
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ:
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN):
หน่วยงานสังกัดผู้แต่ง:
ชุดเอกสาร: รายงานผลงานวิจัย ประจำปี 2535-2538
tarr.volume: 2535-2538
tarr.page: 153-158
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Two varieties of sweet potato Mun Kaset-Supanburi (White type) and Mun Kai-Augtong (Orange type) were used to prepare candy under quick and slow syruping process. Sliced sweet potato bars were soaked in mixed solution of 0.3 percent sodium metabisulphite, 0.5 percent calcium chloride and 0.5 percent citric acid one week before syruping. Various sugar solutions of pure sucrose with 1 percent citric acid and mixed sucrose and glucose syrup 1:1 by weight were applied in both processes. The sweet potato bars after impregnated with syrup were dried in air-oven at 60 deg C for about 12 hours. The organoleptic evaluation, some physical and chemical properties of the candies were also investigated.
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
จำนวนหน้า: 246
เอกสารแนบ: https://kukr2.lib.ku.ac.th/kukr_es/index.php/BKN/search_detail/result/262130
เผยแพร่โดย: สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
กลุ่มเป้าหมาย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
เจ้าของลิขสิทธิ์: สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การผลิตขนมมันเทศ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
เอกสารแนบ 1
การศึกษาศักยภาพการผลิตเอทานอลจากมันเทศ โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตมันเทศ การศึกษาการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวกึ่งสำเร็จรูปและพร้อมบริโภคจากมันเทศสีม่วงและส้มโดยเทคโนโลยีเอ็กซ์ทรูชั่น การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูโดยวิธีผสมผสานเพื่อควบคุมการลงทำลาย ของด้วงงวงมันเทศ (Cylas formicarius (F.) ในมันเทศที่มีศักยภาพในการผลิตไบโอเอทานอลทั้ง 5 สายพันธุ์ สภาพปัญหาและการใช้เทคโนโลยีการผลิตมันเทศของเกษตรกรตำบลปราสาท กิ่งอำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ การวิจัยและพัฒนามันเทศเพื่อผลิตไบโอเอทานอล การผลิตและวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีกายภาพและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของฟิลม์ฟลาวมันเทศสีม่วง ปัจจัยการผลิตที่มีผลกระทบต่อผลผลิตยาง มันเทศ ราชินีแห่งพืชผัก การประยุกต์ใช้ปุ๋ยจากแคลเซียมธรรมชาติในการผลิตข้าว : II. ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก