สืบค้นงานวิจัย
ผลของภาชนะบรรจุและชนิดของน้ำมันต่ออายุการเก็บของข้าวแต๋น
วรรณา อัมมวรรธน์ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ชื่อเรื่อง: ผลของภาชนะบรรจุและชนิดของน้ำมันต่ออายุการเก็บของข้าวแต๋น
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วรรณา อัมมวรรธน์
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: ลำปาง
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของภาชนะบรรจุและชนิดของน้ำมันต่ออายุการเก็บของข้าวแต๋น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2551
แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร การพัฒนากระบวนการต้นแบบในการทดสอบพันธุ์ข้าวลูกผสม ผลของอุณหภูมิและภาชนะบรรจุต่ออายุการเก็บรักษามะพร้าวน้ำหอม เพื่อการส่งออก การยืดอายุการเก็บหอยแมลงภู่โดยการใช้น้ำแข็ง น้ำมันตะไคร้ และการบรรจุดัดแปลงบรรยากาศ คุณภาพข้าวสุกจากการผสมข้าว กข 23 และ ชัยนาท 1 ในขาวดอกมะลิ 105 การแข่งขันระหว่างข้าวกับวัชพืชจากการใส่ปุ๋ยรองพื้นระยะเวลาต่างๆ ในนาหว่านข้าวแห้ง การพัฒนาน้ำตาลอ้อยผงบรรจุซองและการประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ รูปพรรณข้าวขึ้นน้ำผลผลิตสูง การใช้น้ำมันมะพร้าวดัดแปลงร่วมกับเชลแลคเพื่อควบคุมโรคผลเน่าและยืดอายุการเก็บรักษาเงาะที่ฉายรังสีแกมมา (ระยะที่ 2)

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก