สืบค้นงานวิจัย
การสำรวจแมลงศัตรูกาแฟอาราบิก้าและแมลงศัตรูธรรมชาติในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย
ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์, เยาวลักษณ์ จันทร์บาง - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง: การสำรวจแมลงศัตรูกาแฟอาราบิก้าและแมลงศัตรูธรรมชาติในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย
ชื่อเรื่อง (EN): Survey of Insect Pests of Arabica Coffee and Their Natural Enemies in Chiang Mai and Chiang Rai Provinces
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ:
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Piyawan Suttiprapan1/*
คำสำคัญ: แมลงศัตรูกาแฟ(Coffee insect pest) ศัตรูธรรมชาติ(natural enemy) กาแฟอาราบิก้า(arabica coffee)
บทคัดย่อ: การสำรวจชนิดของแมลงศัตรูกาแฟอาราบิก้าและแมลงศัตรูธรรมชาติในพื้นที่ปลูกกาแฟอาราบิก้า ในจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย ระหว่างเดือนมีนาคม 2554 - เดือนกุมภาพันธ์ 2555  แต่ละพื้นที่ใช้กับดักดัดแปลงร่วมกับสารล่อ กับดักหลุมพราง และการสังเกตด้วยตาเปล่า ผลการศึกษาพบแมลงศัตรูที่เข้าทำลายกาแฟได้แก่ มอดเจาะผลกาแฟ Hypothenemus hampei (Ferrari) (Coleoptera: Scolytidae) ด้วงหนอนเจาะลำต้นกาแฟ Xylotrechus quadripes Chevrolat (Coleoptera: Cerambycidae) เพลี้ยหอยสีเขียว Coccus viridis (Green) (Hemiptera: Coccidae) และเพลี้ยอ่อน Toxoptera sp. (Hemiptera: Aphididae) และพบแมลงศัตรูธรรมชาติที่เป็นประโยชน์หลายชนิดอาทิ ด้วงเต่า Chilocorus sp. (Coleoptera: Coccinellidae) แตนเบียน Pristaulacus sp. (Hymenoptera: Aulacidae) แตนเบียน Diastephanus sp. (Hymenoptera: Stephanidae) และแตนเบียนบางชนิดในวงศ์ Ichneumonidae ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการวางแผนการบริหารศัตรูพืชแบบบูรณาการ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยทางด้านการควบคุมโดยชีววิธีต่อไปในอนาคต
บทคัดย่อ (EN): Survey of insect pest species of arabica coffee and their natural enemies in Chiang Mai and Chiang Rai provinces were done from March 2011 to February 2012. Applied multiple funnel traps with CMU-C1 lure, pitfall traps, and visual observation were conducted in this study. The results revealed that the coffee plants were attacked mainly by coffee berry borers, Hypothenemus hampei (Ferrari) (Coleoptera: Scolytidae), coffee white stem borers, Xylotrechus quadripes Chevrolat (Coleoptera: Cerambycidae), coffee green scales, Coccus viridis (Green) (Hemiptera: Coccidae) and aphids, Toxoptera sp. (Hemiptera: Aphididae). In addition, some natural enemies were collected and observed e.g. Chilocorus sp. (Coleoptera: Coccinellidae), Pristaulacus sp. (Hymenoptera: Aulacidae), Diastephanus sp. (Hymenoptera: Stephanidae) and some ichneumonids. The obtained information can be used as a tool for coffee insect pest management planning and also will be important data for biological control research in the future.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การสำรวจแมลงศัตรูกาแฟอาราบิก้าและแมลงศัตรูธรรมชาติในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2557
เอกสารแนบ 1
อิทธิพลของอุณหภูมิต่อกาแฟอาราบิก้า พันธุ์กาแฟอาราบิก้าในประเทศไทย สภาพแวดล้อมสำหรับการเจริญของกาแฟอาราบิก้า ส่วนหนึ่งของตารางชีวิตของแมลงศัตรูในสวนมะลิ โครงการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์กาแฟอาราบิก้าโดยวิธีการผสมพันธุ์ ปฏิกิริยาของกาแฟอาราบิก้า คาทิมอร์ ต่อโรคราสนิม การสำรวจแมลงศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เปรียบเทียบการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูในนาข้าว โดยชีววิธี (แมลงศัตรูธรรมชาติ) และการใช้สารป้องกันกำจัดแมลง การประเมินผลเสียหายของถั่วเขียวที่ปลูกหลังนาเนื่องจากแมลงศัตรู การประเมินความเสียหายของผักเบี้ยหินที่โดนทำลายโดยศัตรูธรรมชาติ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก