สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ แตงกวา และฟักทอง ที่เหมาะสม
อรุณ โสตถิกุล - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ แตงกวา และฟักทอง ที่เหมาะสม
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อรุณ โสตถิกุล
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ แตงกวา และฟักทอง ที่เหมาะสม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2557
เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ใหม่ Kwsx 107 และ Kwsx 91 เพื่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์สูงเพื่อการค้า ผลของขนาดเมล็ดที่มีต่อความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วแลปแลป เทคโนโลยีบางประการที่มีผลต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีในสภาพไร่อาศัยน้ำฝน การปรับปรุงพันธุ์แตงกวาและฟักทองสำหรับระบบอินทรีย์ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกอินทรีย์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วท่าพระสไตโล การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพันธุ์ข้าวสาลีอินทรีย์ ความเป็นไปได้ในการผลิตงาโดยใช้เมล็ดพันธุ์ชั่วรุ่นที่ 2 และ 3 ที่เก็บต่อจากเมล็ดพันธุ์งาลูกผสมชั่วรุ่นที่ 1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีกี่ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่งเหลือง โครงการขึ้นทะเบียนพันธุ์ คุ้มครองพันธุ์ และจัดแปลงสาธิตสายพันธุ์/พันธุ์แตงกวา และฟักทอง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก