สืบค้นงานวิจัย
การผลิตมะม่วงนอกฤดูอย่างยั่งยืน
นิสา มีแสง, จารุวรรณ เฮียงมะณี, วินัย ชมบุตร, จารุภรณ์ โต๊ะแสง - กรมพัฒนาที่ดิน
ชื่อเรื่อง: การผลิตมะม่วงนอกฤดูอย่างยั่งยืน
ชื่อเรื่อง (EN): Sustainable Off- Seasoning Mango Production
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2554-09-30
เอกสารแนบ: https://tnrr.nriis.go.th/#/services/research-report/detail/295846
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมพัฒนาที่ดิน
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การผลิตมะม่วงนอกฤดูอย่างยั่งยืน
กรมพัฒนาที่ดิน
30 กันยายน 2554
เอกสารแนบ 1
การชักนำให้มะม่วงออกดอกนอกฤดูโดยการเสียบกิ่ง การพัฒนาศักยภาพการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อการส่งออกสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน โครงการวิจัยการศึกษาการผลิตลำไยนอกฤดู การศึกษาอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตลำไยนอกฤดู การศึกษาการใช้เครื่องฉีดสารเคมีแรงอัดสูง ในการผลิตมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้นอกฤดู การพัฒนาการผลิตสุกรร่วมกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอย่างยั่งยืน การพัฒนาการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน การพัฒนาการผลิตสุกรร่วมกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอย่างยั่งยืน (ระยะที่ 2) การคัดต้นตอต้านทานโรคเหี่ยวจากแบคทีเรียในการผลิตมะเขือเทศนอกฤดู การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยนอกฤดูเพื่อขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก