สืบค้นงานวิจัย
การกระจายและแหล่งที่มาของสารอินทรีย์ในดินตะกอนบริเวณชายฝั่งทะเล เทศบาลเมืองชลบุรี
ถนอมศักดิ์ บุญภักดี - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: การกระจายและแหล่งที่มาของสารอินทรีย์ในดินตะกอนบริเวณชายฝั่งทะเล เทศบาลเมืองชลบุรี
ชื่อเรื่อง (EN): Distribution and Sources of Organic Matter in Coastal Sediment of Chonburi Municipality
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ถนอมศักดิ์ บุญภักดี
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Thanomsak Boonphakdee
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: สดใส มุเขวา
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Sodsai Mukhao
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ทำการเก็บตัวอย่างน้ำทะเลและดินตะกอนในเดือนสิงหาคม 2558 บริเวณปากคลองคลองสังเขป และคลองปางปลาสร้อย เทศบาลเมืองชลบุรี จำนวน 10 สถานี พบว่าในน้ำทะเลมีปริมาณ POC และ POC:Chl a อยู่ในช่วง 1,049.8-4,537.2 และ 66.9-626.1 (µg/l) ตามลำดับ ส่วนในดินตะกอนปริมาณ TOC, TN, δ13C และ δ15N อยู่ในช่วง 3.5-76.9 µg/g, 0.8-8.3 µg/g, -25.63 ถึง -22.36 ‰ และ 2.58-6.03 ‰ ตาม ลำดับ แสดงให้เห็นว่ามีการสะสมของสารอินทรีย์ในน้ำทะเลและดินตะกอนโดยมีปริมาณลดลงตามระยะทาง จากชายฝั่งออกสู่ทะเล โดยสารอินทรีย์ที่สะสมในดินตะกอนใกล้ชายฝั่งมีแหล่งที่มาจากน้ำทิ้งชุมชน ส่วนดินตะกอนที่อยู่ห่างฝั่งในทะเลจะได้รับสารอินทรีย์จากแพลงก์ตอนพืชในทะเล
บทคัดย่อ (EN): To study sources and distribution of organic matter in coastal sediment of Chonburi municipality area which receiving sewage from residential area. Seawater and sediment samples were collected from at Sungkep and Bangplasoy estuaries during August 2015. The POC and POC:Chl a in seawater ranged from 1,049.8 to 4,537.2 µg/l, and 66.9 to 626.1 µg/l respectively. TOC, TN, δ13C and δ15N in sediment ranged from 3.5 to 76.9 µg/g, 0.8 to 8.3 µg/g, -25.63 to -22.36 ‰ and 2.58 to 6.03 ‰ respectively. The results show organic matter in seawater and sediment decreased in seaward direction. Source organic matter in sediment were investigated by using simple mixing model of δ13C. It clearly shows anthropogenic organic matter accumulated in nearshore stations whereas source of organic matter in the offshore were marine phytoplankton.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=44_Fis511.pdf&id=3433&keeptrack=9
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: ปากคลองสังเขป และคลองบางปลาสร้อย เทศบาลเมืองชลบุรี
ช่วงเวลาที่รวบรวมข้อมูล: สิงหาคม 2558
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การกระจายและแหล่งที่มาของสารอินทรีย์ในดินตะกอนบริเวณชายฝั่งทะเล เทศบาลเมืองชลบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2558
เอกสารแนบ 1
การติดตามตรวจสอบสารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศริมถนนโดยใช้ใบไม้ในเขตจังหวัดนนทบุรี การแพร่กระจายและแหล่งที่มาของสารอินทรีย์ในดินตะกอนบริเวณแหล่งเลี้ยงเลี้ยงหยแมลงภู่ในอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี การสะสมตะกั่วและทองแดงในฟองน้ำทะเล ดินตะกอน และน้ำทะเล บริเวณจังหวัดระยอง อิทธิพลของฤดูกาลต่อการแพร่กระจายของหญ้าทะเลบริเวณชายฝั่งจังหวัดระยอง การปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ำทะเลตะกอนดิน และสัตว์ทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบนกับมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง การผลิต Inulin และ Oligofructose จากกล้วยเพื่อใช้เป็นสารเสริมอาหาร ความผิดปกติทางเพศของหอยทะเลฝาเดียวที่เกิดจากสารป้องกันการเกาะติดของสิ่งมีชีวิตในบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย: ระยะที่ 2 ศึกษาปริมาณการปนเปื้อนของสารป้องกันการเกาะติดของสิ่งมีชีวิตในน้ำทะเล ดินต การศึกษาการแพร่กระจายของปลิงทะเล พื้นที่ชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประเมินความเสี่ยงของสารมลพิษทางทะเล ในพื้นที่อุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก การคัดเลือกจุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์ในตะกอนอินทรีย์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลา

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก