สืบค้นงานวิจัย
การทำมาตรฐานและพัฒนาตำรับสารสกัดยาปราบชมพูทวีป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ นวลแก้ว - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อเรื่อง: การทำมาตรฐานและพัฒนาตำรับสารสกัดยาปราบชมพูทวีป
ชื่อเรื่อง (EN): Specification and standardization of Yaprabchombhutaweeb and their components
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ นวลแก้ว
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การทําให้ตํารับยาปราบชมพูทวีปได้รับความนิยมและผู้ใช้มีความมั่นใจ ในการใช้มากขึ้น จําเป็นจะต้องมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน ทั้งในด้าน ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการควบคุมคุณภาพ โดยเฉพาะการ ว ควบคุมคุณภาพ จําเป็นต้องมีวิธีการควบคุมคุณภาพทั้งยาสําเร็จรูปและ ม ัตถุดิบ เนื่องจากตํารับยาปราบชมพูทวีปเป็นตํารับยาสมุนไพรสูตรผสม ประกอบด้วยสมุนไพรหลายชนิด ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าสมุนไพรแต่ละชนิด ได้ข้อกําหนดมาตรฐานสมุนไพรเดี่ยวในตํารับ ยาปราบชมพูทวีปเพิ่มขึ้นอีก 6 ชนิด ได้แก่ ักจะมีปริมาณสารสําคัญเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะแวดล้อมต่างๆ ทั้งชนิด ของสายพันธุ์ แหล่งที่ปลูก ฤดูกาลที่ปลูก การดูแล เป็นต้น นอกจากนี้ ต ร ํารับยาปราบชมพูทวีปในปัจจุบัน ยังไม่มีการวิจัยเกี่ยวกับการตั้งตํารับยา แคปซูลจากสารสกัดยาปราบชมพูทวีปให้อยู่ในรูปแบบยาที่สะดวกในการใช้ ับประทานและรู้ปริมาณสารสําคัญที่ชัดเจน
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2559-02-25
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2560-02-24
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2559
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การทำมาตรฐานและพัฒนาตำรับสารสกัดยาปราบชมพูทวีป
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
24 กุมภาพันธ์ 2560
เอกสารแนบ 1
การทำมาตรฐานและพัฒนาตำรับสารสกัดยาปราบชมพูทวีป โครงการศึกษากระบวนการผลิตตำรับยาเข้ากัญชาหมวด ก จำนวน 16 ตำรับ และเครื่องยากลางปรุงสูตรผสมกัญชาต้นแบบ ตามกรรมวิธีการปรุงยาแผนโบราณ เพื่อใช้ในทางการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การพัฒนาทักษะการตรวจการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในยาแผนโบราณจากการเข้าร่วมทดสอบความชำนาญ โครงการสร้างมาตรฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหลาม การวิจัยและพัฒนาเครื่องยนต์ดีเซลรอบสูงเพื่อใช้กับเชื้อเพลิงน้ำมันสบู่ดำ การวิจัยแนวทางการใช้ค่าประมาณน้ำหนักเพื่อสร้างมาตรฐานการตลาดในตลาดนัดโคกระบือ การศึกษามาตรฐาน ฤทธิ์ทางชีวภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดตำรับ ยาสมุนไพรเพื่อใช้เป็นยารักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การวิจัยและพัฒนากั้งตั๊กแตนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ การพัฒนาตำรับยาเม็ดสมุนไพรหม่อน การวิจัยและพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพื่อผลิตส้มเกลี้ยงให้ได้มาตรฐานนานาชาติ

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก