สืบค้นงานวิจัย
การตอบสนองต่อการคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่ประยุกต์จำนวน 3 รอบ เพื่อเพิ่มความต้านทานต่อโรคใบหงิกเหลืองในประชากรแตงกวา
นิธิกร อินทวารี - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: การตอบสนองต่อการคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่ประยุกต์จำนวน 3 รอบ เพื่อเพิ่มความต้านทานต่อโรคใบหงิกเหลืองในประชากรแตงกวา
ชื่อเรื่อง (EN): Responses to three cycles of modified mass selection for resistance to yellow leaf curl in a cucumber population
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: นิธิกร อินทวารี
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การปรับปรุงประชากรแตงกวาเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มความต้านทานต่อโรคใบหงิกเหลือง งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการตอบสนองต่อการคัดเลือกในประชากรที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีหมู่ประยุกต์จำนวน 3 รอบ ทำ 2 การทดลอง โดยปลูกทดสอบ ณ ไร่ชนม์เจริญฟาร์ม บริษัท เจียไต๋ จำกัด ในระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง ตุลาคม 2556 การทดลองที่ 1 เป็นการประเมินระดับความรุนแรงของอาการโรคภายใต้สภาพโรงเรือน วางแผนการทดลองแบบ CRD จำนวน 3 ซ้ำ การทดลองที่ 2 เป็นการประเมินผลผลิตแตงกวาภายในสภาพแปลง วางแผนการทดลองแบบ RCB จำนวน 4 ซ้ำ จากผลการศึกษา พบว่า ระดับความต้านทานโรคเพิ่มขึ้น โดยอาศัยการประเมินค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของอาการโรค ในประชากรเริ่มต้น (M0) ลดลงจาก 2.79 เป็น 2.12 คะแนน ในประชากรสุดท้าย (M3) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่อรอบการคัดเลือก ลดลง -0.25 ผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่า ใช้การปรับปรุงพันธุ์แบบหมู่ประยุกต์สามารถเพิ่มระดับความต้านทานต่อ โรคใบหงิกเหลืองได้ และประชากรที่ผ่านการคัดเลือกนี้สามารถใช้เป็นแหล่งพันธุกรรมที่ต้านทานต่อโรคใบหงิกเหลือง ในการผลิตสายพันธุ์แท้เพื่อสร้างพันธุ์ลูกผสมของแตงกวาได้
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2554
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2556
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=Vol 42 no.4 (3).pdf&id=1760&keeptrack=1
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การตอบสนองต่อการคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่ประยุกต์จำนวน 3 รอบ เพื่อเพิ่มความต้านทานต่อโรคใบหงิกเหลืองในประชากรแตงกวา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2556
เอกสารแนบ 1
ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อคุณลักษณะสายพันธุ์พริกต้านทานโรค กรณีศึกษา โรคใบหงิกเหลือง การศึกษายีนต้านทานโรคในยางพาราเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ยาง อัตราพันธุกรรมของการคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่ประยุกต์ในประชากรข้าวโพดเทียน การผลิตและประยุกต์ใช้ชุดตรวจสอบเพื่อการวินิจฉัยโรคไวรัสข้าวและสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ นวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์อ้อยทนเค็มและต้านทานโรคโดยเทคโนโลยีชีวภาพ โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง การพัฒนาเครื่องหมายในระดับโมเลกุลของลักษณะความต้านทานโรคเหี่ยวเนื่องจากเชื้อ Phytophthora เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พริก การคัดเลือก ทดสอบ และส่งมอบพันธุ์กล้วยจากโครงการปรับปรุงพันธุ์นานาชาติสู่เกษตรกรไทย ประสิทธิภาพการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดด้วยวิธีดับเบิ้ลแฮพลอยด์ ฝักต่อหลุมประยุกต์และบันทึกประวัติเพื่อพัฒนาสายพันธุ์แท้และพันธุ์ลูกผสม การประเมินและคัดเลือกหม่อนลูกผสมชั่วที่หนึ่งเพื่อการปรับปรุงพันธุ์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก