สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาวิธีการเก็บรักษาคุณค่าทางโภชนาการและคุณภาพการหุงต้มของข้าวกล้องดอย
สุรัตน์ นักหล่อ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อเรื่อง: การศึกษาวิธีการเก็บรักษาคุณค่าทางโภชนาการและคุณภาพการหุงต้มของข้าวกล้องดอย
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุรัตน์ นักหล่อ
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
เลขทะเบียนวิจัยกรม: RPF-48-008
ชื่อแหล่งทุน: มูลนิธิโครงการหลวง
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 80,500
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2547
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2547
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2547
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาวิธีการเก็บรักษาคุณค่าทางโภชนาการและคุณภาพการหุงต้มของข้าวกล้องดอย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2547
การศึกษาวิธีการเก็บรักษา คุณค่าทางโภชนาการและคุณภาพการหุงต้มของข้าวกล้องดอย ผลของอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงความหนืด ของข้าวพันธุ์ต่างๆ การศึกษาคุณสมบัติทางโภชนเภสัชและคุณค่าทางโภชนาการของข้าวที่มีรงควัตถุในแต่ละระยะการเจริญเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์สุขภาพมูลค่าเพิ่ม และผลของการเก็บรักษาข้าวเปลือกต่อสารโภชนเภสัช ผลของสภาพการเก็บรักษาภายใต้สภาวะปิดความดันต่ำที่มีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวและแมลงในโรงเก็บ ผลของกัมอารบิกที่มีผลต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวทุเรียนหลงลับแลเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ ผลของอุณหภูมิและวิธีการเก็บรักษาต่อแตนเบียนไข่, Trichogramma spp. ศึกษาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว และชนิดของบรรจุภัณฑ์เพื่อการเก็บรักษาของข้าวซ้อมมือในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง ผลของไคโตซานต่อคุณภาพหลังเก็บเกี่ยวและอายุการเก็บรักษาของ หน่อไม้ฝรั่ง ผลของสารล้างผิวต่ออายุการเก็บรักษาและคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของมะนาว ผลของโอโซนความเข้มข้นสูงต่อการเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพและโภชนาการ หลังการหุงต้มของข้าวเจ้าขาวผสมข้าวหอมมะลิ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก