สืบค้นงานวิจัย
ผลของการผสมเหนี่ยวนำสายพันธุ์ต่อรูปร่างของปลานิลลูกผสมกลับรุ่นที่ 2
ศรีรัตน์ สอดศุข, คงภพ อำพลศักดิ์, ภูวนัย ชัยศรี, ศิริพร จีนหมิก, สุวรักษ์ วงษ์โท - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: ผลของการผสมเหนี่ยวนำสายพันธุ์ต่อรูปร่างของปลานิลลูกผสมกลับรุ่นที่ 2
ชื่อเรื่อง (EN): Effect of introductory cross on body shape of Back Cross 2nd Tilapia
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ผลของการผสมแบบเหนี่ยวนำสายพันธุ์ต่อรูปร่างของปลานิลลูกผสมกลับรุ่นที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบรูปร่างโดยรวมกับปลานิลลูกผสมกลับรุ่นที่ 1 ปลานิลจิตรลาดา 3 และปลาหมอเทศพันธุ์เพชรบุรีพบว่า ปลานิลลูกผสมกลับรุ่นที่ 2มีรูปร่างแตกต่างจากปลาแบบการผสมอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)โดยเฉพาะในปลาเพศผู้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน และเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนรูปร่างอันได้แก่ สัดส่วนของความยาวของหัว ความลึกของลำตัว และความหนาลำตัวต่อความยาวมาตรฐานระหว่างปลาทั้ง 4 แบบการผสมพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(p<0.05)ในบางแบบการผสม จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการปรับปรุงพันธุ์ปลานิลโดยใช้การผสมแบบเหนี่ยวนำมีผลต่อรูปร่างของพันธุ์ปลานิลลูกผสมกลับรุ่นที่ 2 โดยได้รับอิทธิพลมาจากปลานิลจิตรลดา 3 ที่ใช้เป็นแม่ ดังนั้นในกระบวนการคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำควรมีการใช้การวิเคราะห์รูปร่างโดยรวมเป็นเครื่องมือหนึ่งในการคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์ เพื่อให้ได้พันธุ์สัตว์น้ำที่ลักษณะรูปร่างตามที่ต้องการ คำสำคัญ:ปลาลูกผสมกลับ ปลานิล ปลาหมอเทศรูปร่าง
บทคัดย่อ (EN): Truss network analysis and principal component analysis were carried out using the data from 2nd back cross tilapia, 1st back cross tilapia, Chitralada 3 tilapia and Mozambique tilapia. Multivariate test statistics of truss network measurementis indicated that 2nd back cross tilapia was different from other cross(p<0.05), especially in male. ANOVA analysis of body shape,head length/standard length, body width/standard length and body depth/standard length showed different among the cross(p<0.05).The results showed that the 2nd back cross tilapia inherited the morphological traits of their parents with some maternal inheritance (Chitralada 3).Truss network analysis should be an effective tool to describe the body shape on genetics improvement in tilapia. Keyword:Tilapia, Mozambique Tilapia, back cross, salinity tolerance
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2556-12-31
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของการผสมเหนี่ยวนำสายพันธุ์ต่อรูปร่างของปลานิลลูกผสมกลับรุ่นที่ 2
กรมประมง
31 ธันวาคม 2556
กรมประมง
ทดสอบการเจริญเติบโตของปลานิลลูกผสมกลับรุ่นที่ 2 ในการเลี้ยงของศูนย์วิจัยพันธุกรรมสัตว์น้ำ และฟาร์มของเกษตรกร การผสมข้ามปลานิลแดง 3 สายพันธุ์ การจำแนกสายพันธุ์และความต้านทานต่อโรค Streptococcosis ของปลานิล (Oreochromis niloticus Linnaeus) การปรับปรุงพันธุ์ปลานิลทนเค็มโดยวิธีการผสมข้ามแบบเหนี่ยวนำกับปลาหมอเทศ การทดสอบสายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 3 และปลานิลจิตรลดา 4 ในกระชังของเกษตรกร การปรับปรุงพันธุ์ปลานิลสีแดงสายพันธุ์ไทยโดยการคัดเลือกหมู่ ประสิทธิภาพของเครื่องหมาย Visible Implant Elastomer ในปลานิลและปลานิลแดงคัดพันธุ์และปลานิลแดงคัดพันธุ์ การพัฒนาตำรับอาหารว่างเพื่อสุขภาพจากปลานิลสายพันธุ์จิตรลดา การปรับปรุงพันธุ์ปลานิลทนเค็ม การปรับปรุงลักษณะการเจริญเติบโตปลานิลแดงสายพันธุ์อุตรดิตถ์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก