สืบค้นงานวิจัย
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปอาหารจากปลาดุกรัสเซียและการจัดการผลิตภัณฑ์ปลาดุกรัสเซียของชุมชนกลุ่มผู้พิการบ้านวอกแก้ว
ธัญลักษณ์ บัวผัน - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ชื่อเรื่อง: โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปอาหารจากปลาดุกรัสเซียและการจัดการผลิตภัณฑ์ปลาดุกรัสเซียของชุมชนกลุ่มผู้พิการบ้านวอกแก้ว
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ธัญลักษณ์ บัวผัน
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2556
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: ลำปาง
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปอาหารจากปลาดุกรัสเซียและการจัดการผลิตภัณฑ์ปลาดุกรัสเซียของชุมชนกลุ่มผู้พิการบ้านวอกแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2556
การผลิต Inulin และ Oligofructose จากกล้วยเพื่อใช้เป็นสารเสริมอาหาร การพัฒนาเทคโนโลยีหลังการจับปลาดุก ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินของเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปวัตถุดิบท้องถิ่นเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบคุณภาพสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์จากข้าว การพัฒนาระบบน้ำหมุนเวียนสำหรับการเลี้ยงปลาดุกลูกผสม (Clarias macrocephalus X C. gariepinus) เปรียบเทียบปริมาณสารกลิ่นสาบโคลนในเนื้อปลาดุกบิ๊กอุย( Clarias macrocephalus X Clarias gariepinus )ที่เลี้ยงในระบบชีววิถีทั้งที่ใช้และไม่ใช้ปลานิล( Oreochromis niloticus )เลี้ยงร่วมเพื่อมาตรฐานอาหารปลอ HPP เทคโนโลยีแปรรูปอาหารอนาคต การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเลี้ยงปลาดุกและการผลิตอาหารสัตว์น้ำ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตผลิตภัณฑ์จากข้าว

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก