สืบค้นงานวิจัย
โรงอบยางพาราพลังงานความร้อนร่วมแสงอาทิตย์-แก๊สชีวภาพจากน้ำทิ้งของกระบวนการทำแผ่นยางพาราสำหรับเกษตรกรรายย่อย
สุรจิตร์ พระเมือง - การยางแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง: โรงอบยางพาราพลังงานความร้อนร่วมแสงอาทิตย์-แก๊สชีวภาพจากน้ำทิ้งของกระบวนการทำแผ่นยางพาราสำหรับเกษตรกรรายย่อย
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุรจิตร์ พระเมือง
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ชยพัทธ์ ภูสำเภา
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: การยางแห่งประเทศไทย
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โรงอบยางพาราพลังงานความร้อนร่วมแสงอาทิตย์-แก๊สชีวภาพจากน้ำทิ้งของกระบวนการทำแผ่นยางพาราสำหรับเกษตรกรรายย่อย
การยางแห่งประเทศไทย
2557
กลุ่มวิจัยยางพารา การศึกษาเบื้องต้นในการส่งถ่ายยีนเข้าสู่ยางพาราด้วยเทคนิค Agrobacterium transformation การศึกษาวิธีการปรับปรุงพันธุ์ปลานิลของเกษตรกรรายย่อยใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การยับยั้งอย่างจำเพาะเจาะจงต่อการแสดงออกของยีน Rubber Elongation Factor (REF) ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรตีนก่อภูมิแพ้ในยางพาราด้วยเทคโนโลยีแอนติเซน กระบวนการทำสวนยางพาราของเกษตรกรในอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี การศึกษาปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดลำปาง การเพิ่มประสิทธิผลของนโยบายรัฐต่อเกษตรกรยางพาราในจังหวัดสุราษฎร์ธานี การใช้สื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตของเกษตรกรรายย่อยปลูกยางพาราในจังหวัดเชียงรายและพะเยา พยากรณ์ราคายางพารา โครงการฝึกอบรมการผลิตกล้ายางพาราและการปลูกยางพาราแบบมืออาชีพ

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก