สืบค้นงานวิจัย
ผลของวิธีบ่มต่อคุณภาพเมล็ดหญ้ารูซี่ *
ฉายแสง ไผ่แก้ว - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: ผลของวิธีบ่มต่อคุณภาพเมล็ดหญ้ารูซี่ *
ชื่อเรื่อง (EN): ----
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ฉายแสง ไผ่แก้ว
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2531
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2531
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กองอาหารสัตว์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของวิธีบ่มต่อคุณภาพเมล็ดหญ้ารูซี่ *
กองอาหารสัตว์
2531
เอกสารแนบ 1
กรมปศุสัตว์
หญ้ารูซี่ ผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ารูซี่ในระยะเก็บเกี่ยวต่างๆ กัน ผลของระยะเวลาตัดหญ้าและระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่มีผลต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ารูซี่ ผลของระยะเวลาตัดที่มีต่อผลผลิตเมล็ดหญ้ารูซี่ การประเมินค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของหญ้ารูซี่ในโคเนื้อ ลักษณะการออกดอก การเจริญเติบโตและผลผลิตของเมล็ดหญ้ารูซี่ ผลการตอบแทนและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ ผลิตโดยเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น อัตราปุ๋ยที่เหมาะสมกับหญ้ารูซี่ที่จังหวัดชุมพร การศึกษาระยะเวลาตัดและอัตราปุ๋ยไนโตรเจนท่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ารูซี่ อิทธิพลของความร้อนในการทำลายระยะพักตัวของเมล็ดหญ้ารูซี่*

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก